Hand testar jordfelsbrytaren i en elcentral.

Jordfelsbrytaren - din säkerhet

Jordfelsbrytaren är en billig livförsäkring som även skyddar mot elbränder. Den bryter strömmen snabbt vid jordfel både i elanläggningen och i anslutna produkter. Kom ihåg att jordfelsbrytaren ska testas minst två gånger per år.

I många, framförallt nyare, bostäder finns en fast installerad jordfelsbrytare vid elcentralen. Detta är ett krav för alla nyproducerade bostäder. Jordfelsbrytaren fungerar både i jordade och ojordade anläggningar och är dessutom ett utmärkt skydd vid felanvändning av elprodukter. Det förekommer även fast installerade jordfelsbrytare som skyddar enstaka uttag, till exempel i badrum.

Har du inte redan en jordfelsbrytare bör du låta ett elinstallationsföretag installera en. Om ditt hem har en gammal elanläggning kan det finnas extra skäl att låta installera en jordfelsbrytare som skydd. Om din jordfelsbrytare är tillverkad före 1996 rekommenderar vi att du byter ut den, eftersom det 1996 infördes tester för att kontrollera att jordfelsbrytaren klarar olika miljöer.

För att montera jordfelsbrytare i fasta elinstallationer måste du anlita ett registrerat elinstallationsföretag. Det är alltså inget som du får göra själv.

Testa din jordfelsbrytare regelbundet

En jordfelsbrytare håller inte för evigt. Alla jordfelsbrytare har en testknapp, ofta märkt T för test, som används för att kontrollera funktionen. Testa din jordfelsbrytare minst två gånger per år, gärna oftare. När du trycker på testknappen ska strömmen i huset brytas. Om strömmen inte bryts bör du genast kontakta ett elinstallationsföretag. Är jordfelsbrytaren portabel ska du lämna tillbaka den till butiken eller lämna den till elåtervinning. Men kom ihåg att köpa en ny.

Portabel jordfelsbrytare bryter inte all ström

Om du arbetar med elverktyg utomhus, och ditt hus saknar fast installerad jordfelsbrytare, kan en portabel jordfelsbrytare som ansluts mellan vägguttaget och de elektriska produkterna vara en billig livförsäkring. En sådan kan du koppla in själv. En jordfelsbrytare för personsäkerhet ska vara märkt med 0,03 A eller 30 mA.

Även om du redan har en fast installerad jordfelsbrytare, kan du koppla in portabla jordfelsbrytare som extra skydd. Det kan vara bra när du har långa förlängningssladdar och om jordfel uppstår långt från den fast installerade jordfelsbrytaren. Om något händer kommer inte strömmen för hela huset att brytas, utan bara för den del som är kopplad till den portabla jordfelsbrytaren.

Slår jordfelsbrytaren ifrån?

Slår jordfelsbrytaren ifrån utan att du vet orsaken? Det kan bero på flera saker. Tänk efter om du just kopplat in eller hanterat någon elprodukt. Kanske använde du en produkt på fel sätt? Dra ur eller koppla ifrån produkten och återställ jordfelsbrytaren. Se till att den felaktiga produkten repareras eller kastas.

Går det inte att återställa jordfelsbrytaren trots att du har kopplat ur produkten, skruvar du ur alla proppar eller slår ifrån alla automatsäkringar i elcentralen. Återställ jordfelsbrytaren och skruva sedan i propp för propp eller slår till automatsäkringarna en efter en. Om jordfelsbrytaren löser ut när du skruvat i en viss propp eller slagit till en viss automatsäkring, finns felet troligen i den del av elanläggningen som skyddas av just den proppen eller automatsäkringen. Skruva ur proppen eller slå ifrån automatsäkringen igen och återställ jordfelsbrytaren. Därefter kan du skruva i de övriga propparna eller slå till de övriga automatsäkringarna.

Kontakta ett elinstallationsföretag för att kontrollera elanläggningen och åtgärda eventuella fel.

 

flyttbar jfb.jpg

Portabel jordfelsbrytare

fast jfb.jpg

Fast jordfelsbrytare

Senast granskad: 2022-11-23