Man medvetslös, hjälm på golvet bredvid.

Elolycksfallsrapporter

Genom att följa upp elolyckor får vi kunskaper om vilka risker som finns med el och hur olyckor och tillbud kan förebyggas. Alla elolycksfall och tillbud som kommer till Elsäkerhetsverkets kännedom hanterar vi i en olycksfallsdatabas och statistiken redovisas varje år i en elolycksfallsrapport.

Tecknad symbol av en statistikrapport.

Ladda ner elolycksfallsrapporten för 2021

Under 2021 kom 501 elolyckor och 368 tillbud till Elsäkerhetsverkets kännedom. Strömgenomgång var den vanligaste typen av elolycka med 91 procent av det totala antalet elolyckor. Framför allt var det yngre elyrkespersoner mellan 21–30 år som drabbades.

Ladda ner rapporten Elolyckor 2021

Senast granskad: 2022-05-11