DCL stickproppar och uttag till belysning

DCL stickproppar och uttag

Anledningen till en gemensam standard för stickproppar och uttag till lampor i Europa beror på att dessa sett väldigt olika ut, men framför allt för att de flesta länder inte haft några över huvud taget. Med gemensamma regler kommer det att underlätta framtida tillverkning och försäljning av takarmaturer.

I de fastigheter som har jordade anläggningar går det att byta befintliga jordade lamputtag till DCL-uttag  (Devices for Connection of Luminaires). DCL-don får endast installeras med jord. Om anläggningen är ojordad behöver kontakt tas med anläggningsinnehavaren för en dialog om att dra jord vid lämpligt tillfälle. I nya anläggningar ska DCL-donet installeras från början.

Regelverket för DCL

Under lågspänningsdirektivet (LVD) finns så kallade harmoniserade standarder. Det är standarden SS-EN 61995-1 och SS-EN 61995-2 som är tillämplig på lampanslutningsdon, så kallade DCL-don.

I Svensk Elstandards (SEK) standard för hur installationer ska vara gjorda, SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna, finns DCL angivet. Det ändrades från de gamla lampdonen till de nya i samband med publiceringen av utgåva 2 av standarden som kom 2009. För försäljningen av lampdon har övergångsperioden varit lång då man har sett ett behov av att kunna sälja stickproppar och uttag av den gamla typen för reparation av befintliga anläggningar, men den tog alltså slut den 1 april 2019.

Lång utfasningstid

Sedan 2009 har utfasningsperioden pågått och den gamla standardens uttag slutade gälla den 1 april 2019. Den långa övergångsperioden har varit viktig för att ge branschen och anläggningsinnehavare möjlighet till en smidig övergång.

Senast granskad: 2020-10-16