Solcellspaneler på villatak

Installation av solceller

Planerar du att installera en solcellsanläggning hemma? Vi ger dig tips och råd om vad du behöver tänka på för att din installation ska bli så säker som möjligt. Tänk på att en installation av solceller ska göras av ett elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Sverige uppfattas ofta som ett solfattigt land, men i södra Sverige har vi ungefär lika många soltimmar som centrala Europa. Dessutom gör vårt kalla klimat att verkningsgraden hos solcellerna höjs. Att installera solceller är därför ett alldeles ypperligt val för att producera el till din bostad. Det finns däremot en hel del att tänka på, inte minst ur ett säkerhetsperspektiv.  

Förberedelser

Det finns en hel del att tänka på innan du uppför din solcellsanläggning. Vilken solcellslösning ska du välja? Vilka förutsättningar finns på den plats där du tänkt placera solcellerna? Vilka behöver du underrätta om dina planer och vem ska utföra arbetet?

Planera din solcellsanläggning

Installation

Installation av solceller är elinstallationsarbete som ska utföras av registrerade elinstallationsföretag. När du köper och installerar solceller finns det flera viktiga saker att tänka på. Som köpare är du skyldig att kontrollera att det företag du anlitar för elinstallationen får utföra arbetet. Företaget ska finnas i Elsäkerhetsverkets företagsregister med verksamhetstypen elproduktionsanläggningar. Kontrollera också att det finns svensk bruks- och säkerhetsanvisning för alla de CE-märkta delar som ingår i solcellsanläggningen.

Drift och underhåll

Enligt de lagar och regler som finns är du som anläggningsinnehavare skyldig att fortlöpande kontrollera att din elanläggning ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada.

Kontrollera och underhåll din solcellsanläggning

Säkerhetsrisker

En korrekt installerad solcellsanläggning är i regel säker. Brand kan dock uppstå om anläggningen är felaktigt installerad. Risken för brand minskar om du som anläggningsinnehavare regelbundet underhåller din anläggning.

Säkerhetsrisker med solcellsanläggningar

Fördjupning i ämnet

För ytterligare information om installation av solceller, se sidorna om solcellsanläggningar.

Om solcellsanläggningar

Ikon med ett batteri och en sol

Vill du lagra din solel?

Genom att installera ett batterilager kan du i högre grad använda den el som du producerar, istället för att sälja den. Solcellsbatteriet laddas när solcellerna producerar ett överskott av el, så att elen finns där när du behöver den. Vi ger dig tips och råd om vad du behöver tänka på vid planering, installation och underhåll av batterilager.

Installation av batterilager

Senast granskad: 2023-01-11