När du lämnar personuppgifter

Här beskriver vi vad som händer när du lämnar personuppgifter till oss på vår webbplats eller när du skickar ett e-postmeddelande till Elsäkerhetsverket.

Prenumerationer, beställningar och anmälningar

Personuppgifter (e-post) som lämnas i samband med exempelvis prenumeration på vårt nyhetsbrev, nyheter om försäljningsförbud, nya publikationer och nya regler sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter.

Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med beställningar av publikationer från oss sparas bara så länge som krävs för att kunna göra utskicket eller beställningen. I de fall vi tar betalt för materialet sparas fakturaunderlaget tills betalningen är klar.

Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till seminarium eller utbildningar sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter. I de fall vi tar betalt för seminarium eller utbildningar sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Anmälan om brister i elprodukt, elanläggning eller hos ett elinstallationsföretag

En anmälan av brister i elprodukt, elanläggning eller hos ett elinstallationsföretag blir en allmän handling när de inkommer till Elsäkerhetsverket. Anmälan, inklusive de personuppgifter du lämnat (du kan vara anonym), diarieförs och arkiveras i enlighet med gällande bestämmelser. Vi kan komma att använda de personuppgifter du lämnar för att kontakta dig och få mer underlag till din anmälan.

Frågor och svar

Personuppgifter (e-post och övriga kontaktuppgifter) som lämnas till oss när du skickar en fråga genom frågeverktyget Frågor och svar, blir en allmän handling när de kommer in till Elsäkerhetsverket. Uppgifterna sparas i två år från det att du skickat in frågan, därefter raderas din fråga och dina personuppgifter.

E-postmeddelanden

E-postmeddelanden som inkommer till Elsäkerhetsverket blir som regel en allmän handling. Beroende på vad ditt meddelande innehåller kommer meddelandet och de personuppgifter du lämnar antingen att raderas enligt gällande regler och riktlinjer för gallring eller diarieföras och arkiveras.

Kontaktuppgifter

Har du några frågor om vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta Elsäkerhetsverkets dataskyddsombud eller Elsäkerhetsverkets registrator.

Elsäkerhetsverket
Box 4
681 21 Kristinehamn
E-post: registrator@elsakerhetsverket.se
Telefon: 010-168 05 00

Dataskyddsombud
Daniel Vilhelmsson
E-post: dataskyddsombud@elsakerhetsverket.se
Telefon: 010-168 05 66

Senast granskad: 2024-02-28