Auktorisation, legitimation eller certifikat i ett annat EES land eller Schweiz

Gäller alla EES länder och Schweiz med undantag om du har en reglerad utbildning.

Om du redan har en auktorisation, legitimation eller certifikat som elinstallatör i ett annat EES land, ska följande handlingar skickas till Elsäkerhetsverket när du ansöker om auktorisation:

1. Ansökan

Själva ansökan görs via vår e-tjänst. I ansökan ska du ange vilken auktorisationstyp du ansöker om. Det är också viktigt att du bifogar en kopia av din auktorisation, legitimation eller certifikat.

Tecknad symbol  av anmälningsformulär och penna.

Här ansöker du

2. Auktorisation, legitimation eller certifikat

Bifoga en kopia på din auktorisation, legitimation eller certifikat. Den ska visa att du har en auktorisation som motsvarar den du söker i Sverige.

Observera att auktorisationen, legitimationen eller certifikatet ska vara utfärdat av en behörig myndighet. Handlingarna ska skickas till oss på originalspråk.

Lagkrav styr bedömningen

Din ansökan kommer att prövas enligt Lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer på Riksdagens webbplats

Senast granskad: 2023-02-14