Man med skjorta sitter vid ett bord och skriver anteckningar med en skyddshjälm vid sidan om sig.

Egenkontrollprogram

Alla elinstallationsföretag måste ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet är de rutiner som ett företag behöver ta fram för att elinstallationsarbete ska utföras av personer med rätt kompetens, på rätt sätt samt att arbetet kontrolleras i tillräcklig omfattning.

Krav på egenkontroll innebär att elinstallationsföretagen får ett ansvar att själva kontrollera att de bedriver sin verksamhet enligt de krav som finns. Hur omfattande och detaljerat egenkontrollprogrammet ska vara beror på hur stort företaget är och vilken typ av arbete ni utför. Är verksamheten avgränsad eller om den endast omfattar specifika arbeten är det viktigt att egenkontrollen inte är mer omfattande än nödvändigt. 

LÄS MER: Vad innebär egenkontroll?

Egenkontroll

Så här tar du fram ett egenkontrollprogram

Myndigheten har sammanställt ett stöd utifrån föreskrifterna ELSÄK-FS 2017:3. Där går vi steg för steg igenom egenkontrollprogrammets olika avsnitt och ger förklaringar, kommentarer och tips i anslutning till respektive del. 

Så här tar du fram ett egenkontrollprogram.

Vem ska ha ett egenkontrollprogram?

Alla som någon gång yrkesmässigt utför elinstallationsarbete definieras som ett elinstallationsföretag. Det innefattar de klassiska elföretagen som utför elinstallationsarbete på annans anläggning, men också företag och organisationer som utför arbete på den egna anläggningen. Det betyder att företag inom ett stort antal branscher klassas som elinstallationsföretag och ska uppfylla kravet gällande egenkontrollprogram. Några exempel är:

 • klassiska elinstallationsföretag
 • industri och verkstäder
 • järnvägsentreprenörer
 • byggfirmor
 • fastighetsskötare
 • hissinstallatörer
 • kyl-, värme- och ventilationsföretag 
 • elnätsbolag
 • myndigheter
 • kommuner och landsting

Så här tar du fram ett egenkontrollprogram

Myndigheten har sammanställt ett stöd på webbplatsen utifrån föreskrifterna ELSÄK-FS 2017:3. Där går vi steg för steg igenom egenkontrollprogrammets olika avsnitt och ger förklaringar, kommentarer och tips i anslutning till respektive del. För er som står i färd med att starta upp ett elinstallationsföretag kan detta vara ett bra stöd för att förstå kravet på egenkontrollprogram lite bättre. Det kan också vara en bra hjälp för er som redan har ett egenkontrollprogram, men som vill uppdatera er inom området. Här hittar du sidorna: Ta fram egenkontrollprogram.

Mallar och dokument

Vi har sammanställt mallar och andra dokument som du kan använda i arbetet med ditt egenkontrollprogram. Tänk på att dessa endast är avsedda som stöd i arbetet och att varje organisation måste anpassa sitt egenkontrollprogram efter den verksamhet som bedrivs. Vi har även tagit fram två informationsblad, ett som är riktat till företagsledningen och ett som är riktat till de som är medarbetare i ett elinstallationsföretag.

Mer information i föreskrift och handbok

Kraven på egenkontrollprogram finns även beskrivna i våra föreskrifter (ELSÄK-FS 2017:3) och i vår handbok för elinstallationsföretag (avsnitt 7). Du kan ladda ner dem här.

Egenkontroll

Så här tar du fram ett egenkontrollprogram

Myndigheten har sammanställt ett stöd utifrån föreskrifterna ELSÄK-FS 2017:3. Där går vi steg för steg igenom egenkontrollprogrammets olika avsnitt och ger förklaringar, kommentarer och tips i anslutning till respektive del. 

Så här tar du fram ett egenkontrollprogram.

Vanliga frågor om egenkontrollprogram

 • Vad gäller för underentreprenörer? Ska de ha ett eget egenkontrollprogram eller ska de följa huvudentreprenörens program. Måste de ha en elinstallatör för regelefterlevnad?

  Om elinstallationsarbetet utförs av ett företag som är underleverantör till ett annat företag ska underleverantören ha ett eget egenkontrollprogram och ha minst en elinstallatör för regelefterlevnad.

  En huvudentreprenör som inte utför elinstallationsarbete behöver inte ha ett egenkontrollprogram.

  När det gäller ansvar så omfattas underentreprenören av det särskilda ansvar som gäller för elinstallationsföretag, men de allmänna regler som gäller till följd av avtal, brottsbalken, skadeståndsregler med mera gäller båda aktörerna.

 • Egenkontrollprogrammet är företagets egna system för att säkerställa att verksamheten styrs och utförs på rätt sätt och av personal med rätt kompetens.

  Egenkontrollprogrammets omfattning och detaljeringsgrad beror därför på vilken elinstallationsverksamhet som bedrivs. Det är viktigt att egenkontrollen speglar företagets verksamhet och inte görs så komplicerad att den inte fungerar. Om företaget har ett befintligt egenkontrollprogram eller kvalitetssystem kan man utgå från det.

  Elsäkerhetsverket har bland annat gett ut "Handbok för elinstallationsföretag" som ett stöd till företagen i arbetet med egenkontrollprogrammet.
  Handbok för elinstallationsföretag

  Du kan läsa mer om att ta fram ett egenkontrollprogram.
  Ta fram egenkontrollprogram

 • Nej. Däremot omfattas egenkontrollprogrammet av Elsäkerhetsverkets tillsyn, så det blir aktuellt att visa upp dina rutiner med mera i egenkontrollprogrammet vid tillsyn.

  Framförallt är egenkontrollprogrammet ditt eget verktyg för att se till att din verksamhet bedrivs i enlighet med de krav som gäller.

 • Jag har en enskild firma men blir främst inhyrd för arbete hos andra företag. Måste min enskilda firma ha ett egenkontrollprogram och vara registrerat hos Elsäkerhetsverket?

  Du måste arbeta inom ett företags egenkontrollprogram när du utför elinstallationsarbete yrkesmässigt. Om ditt företag inte är registrerat hos Elsäkerhetsverket och inte har ett eget egenkontrollprogram måste du ingå i egenkontrollprogrammet hos det företag som hyr in dig.

Senast granskad: 2023-03-30