kund köper perkulator över disk fotograf bacill

Återförsäljare

Alla produkter som säljs ska vara säkra och uppfylla gällande krav. Som återförsäljare (distributör) av elektriska produkter ansvarar du för att de produkter som du säljer är säkra och uppfyller kraven i produktregelverket.

Du är distributör om du själv eller ditt företag erbjuder eller levererar produkter för distribution, försäljning, förbrukning eller användning på marknaden i samband med kommersiell verksamhet. Detta gäller oavsett om du tar betalt eller ej. Kontrollera alltid att du inte omfattas av kraven som gäller för tillverkare eller importör, eftersom du då måste uppfylla vissa särskilda krav.

Krav som du ska uppfylla innan du tillhandahåller produkter

I grunden måste alla som tillhandahåller produkter ha koll på de produkter som de tillhandahåller och vilka krav som gäller för dessa. Som distributör har du ansvar för att produkterna uppfyller relevanta krav. Du får inte tillhandahålla produkter om det finns anledning att tro att de är bristfälliga eller farliga.

Som distributör ska du göra särskilda kontroller av att produkten är CE-märkt och att det finns identifieringsmärkning på produkten. Du ska också kontrollera att produkten är märkt med tillverkarens namn och postadress. Om produkten är tillverkad utanför EU ska även importörens namn och postadress finnas på produkten. Som distributör ska du även kontrollera att bruksanvisningar och säkerhetsinformation för produkten finns på svenska.

Det finns elektriska produkter som inte omfattas av krav på EU-försäkran och CE-märkning, men dessa produkter måste ändå vara säkra och uppfylla de säkerhetskrav som finns.

Du ska arbeta förebyggande och samarbeta med andra

Som distributör har du en mycket viktig roll då det gäller det skadeförebyggande arbetet. Ofta är det du som har direktkontakt med slutkund och får ta emot eventuella klagomål och reklamationer. Om det sker ska du föra klagomålen vidare till importören eller till tillverkaren.

Det kan också vara så att du vid kontroll av produkterna hittar brister eller indikationer på brister. Då måste du vidta åtgärder för att hantera bristerna, till exempel att sluta sälja produkten och återkalla den från slutanvändare men också kontakta importören eller tillverkaren för att säkerställa att bristerna åtgärdas i alla led.

Krav som du ska uppfylla i ditt skadeförebyggande arbete

Du ska se till att det går att spåra alla produkter du köpt och sålt av till andra ekonomiska aktörer och ha rutiner för hur du utreder tecken på brister, exempelvis vid klagomål och reklamationer. Du ska vid behov göra återkallelser eller vidta andra relevanta åtgärder. Som distributör ska du samarbeta med andra och anmäla upptäckta brister till marknadskontrollmyndigheterna.

Koppla säkert hjälper dig förmedla rätt information till kunder

Som återförsäljare eller butikspersonal kan det ibland vara svårt att känna sig säker på att man förmedlar korrekt information om elsäkerhet till sina kunder. Elsäkerhetsverkets webbtjänst Koppla säkert kan hjälpa dig med det. Tjänsten kan användas i mobil, surfplatta eller dator, och riktar sig till privatpersoner som vill ha svar på vilka elinstallationsprodukter de själva får installera och vilka de måste anlita ett elinstallationsföretag för. Som återförsäljare kan du använda tjänsten i kontakt med kunder och samarbetspartners. Du kan också använda allt vårt marknadsföringsmaterial fritt. 

Vi vill gärna ha kontakt med de som använder Koppla säkert, för att kunna säkerställa att tjänsten är användbar. Flera återförsäljare deltar redan i satsningen, och använder tjänsten både i fysiska butiker och i nätbutiker. Om du också vill stötta Koppla säkert och vara med i framtida utveckling, är du välkommen att kontakta oss.

Senast granskad: 2023-02-21