Organisationskarta ritad med vit krita på svarta tavlan.

Organisation

Elsäkerhetsverket har cirka 55 anställda och leds av generaldirektör Anders Persson från huvudkontoret i Kristinehamn. Här finns även avdelningarna Produkter, Analys, Anläggningar regionkontor väst samt Verksamhetsstöd.

Regionala tillsynskontor för elektriska anläggningar

Avdelningen för anläggningar ansvarar för tillsynen av elanläggningar och elinstallationsarbete runt om i landet. Elinspektörerna gör även tillsammans med polis och åklagare utredningar vid elolycksfall och elbränder. De fyra regionkontoren ligger i Hässleholm, Kristinehamn, Stockholm och Umeå.

Elsäkerhetsrådet

Elsäkerhetsrådet är Elsäkerhetsverkets insynsråd. Elsäkerhetsrådet har tio ledamöter som utses av regeringen. Rådets uppgift är att stödja Elsäkerhetsverkets generaldirektör i frågor om myndighetens verksamhet.

Senast granskad: 2020-08-03