Tänd bordslampa på ett bord i mörkt rum.

Märkningskrav för bords- och golvlampor

Denna checklista kan fungera som stöd för dig som säljer belysning, här finns de märkningskrav som gäller för golv- och bordslampor.

Märkning som visar att produkten är avsedd för den europeiska marknaden

 • Golv- och bordslampor som drivs av nätspänning (230 V) ska vara CE-märkta.

Märkning om produkten och ansvariga ekonomiska aktörer

 • Det ska finnas en modellbeteckning eller annan identifikationsmärkning.
 • Tillverkarens namn och postadress ska finnas på produkten.
 • Om tillverkaren är utanför EU/EES ska det finnas en importör. Importörens namn och postadress ska finnas på produkten.

Information om hur lampan ska användas – spänning

 • Det ska anges på lampan om den drivs av nätspänning 230 V eller om det är annan spänning. Spänning anges i volt (V).
 • Det ska anges vilken frekvens eller spänningsart som gäller för produkten. Om frekvens eller spänningsart inte har betydelse för säkerheten kan det utelämnas

Information om hur lampan ska användas – anslutning till elnätet

 • Klass II lampor ska vara märkta med symbolen för dubbelisolering. Symbolen består av en liten kvadrat inuti en större kvadrat.
 • Klass III lampor ska vara märkta med symbolen för klass III lampor. Klass III innebär att lampan drivs av en låg spänning, t ex 12 V, och att en transformator är kopplad till lampan.
 • Om lampan kräver en specialljuskälla ska det framgå av märkningen.

Information om hur lampan ska användas – tillåtna ljuskällor

 • Det ska anges vilken maximal effekt som gäller för ljuskällan i lampan. Denna information ska vara synlig när användaren byter ljuskälla.
 • I och med att LED-tekniken ökar så blir det vanligare med golv- och bordslampor där man inte kan byta ut ljuskällan. I sådana fall ska det framgå av instruktionerna att LED-ljuskällan endera inte kan bytas ut alls eller att ljuskällan endast får bytas av tillverkaren. I det senare fallet måste lampan märkas med symbolen för detta. 

Information om hur lampan ska användas – sladd och stickpropp

 • Om sladden är av en speciell typ och kan bytas ska detta framgå av bruksanvisning eller märkning.
 • Om sladden inte kan bytas så ska det framgå av bruksanvisning eller märkning

Information om hur lampan ska användas – placering

 • Alla bords- och golvlampor ska alltid kunna användas på brännbara underlag. Ibland är lamporna märkta med en symbol som visar att lampan kan monteras brännbara underlag.
 • Lampan ska vara märkt med vilken IP-klass den uppfyller, om klassen är högre än IP 20.
 • All märkning ska vara tydlig och varaktig. Säkerhetsinformation ska vara på svenska. För speciella produkter kan ytterligare krav på märkning finnas. Kraven framgår av lagstiftning och den standard som gäller för lampan.
Senast granskad: 2024-02-05