Digital hearing om jämställdhet i elektrikeryrket

Sverige går mot en stor efterfrågan på elektriker och elinstallatörer för att klara den pågående energiomställningen. Det visar Energimyndighetens kartläggning och analys av kompetensbehov som gjordes 2023. Elbranschen är en av Sveriges minst jämställda bransch, och El- och energiprogrammet är ett av de gymnasieprogrammen med lägst andel kvinnor.

Våren 2024 höll Elsäkerhetsverket en digital hearing för att lyfta frågan kring jämställdhet i elektrikeryrket.

Deltagarna fick lyssna på representanter från elbranschen som delade med sig av sina erfarenheter om jämställdhet i elektrikeryrket. Hearingen modereras av Alexis Wicklin från Friends Agenda.

Anders Persson, Generaldirektör, Elsäkerhetsverket

Marie Claesson, Energimyndigheten – Sned könsstruktur och få kvinnor försvårar kompetensförsörjningen

Camilla Nöjd, HR, Granitor – Företaget som jobbar aktivt med jämställdhet

Mattias Broman, VD, Nordelektro – Företaget med 14 procent kvinnliga elektriker

Petronella Larsson, elektriker, Bravida Halmstad – Kvinna i yrket

Lena Törnstrand, Tya – Hur har andra branscher hanterat liknande utmaningar?

Diana Oldenburg, SEF och Malin Birgerson, IN – Vad händer i Elektrikerbranschen

Senast granskad: 2024-05-31