Gul skylt med svart text som lyder var försiktig, elektriskt stängsel.

Elstängsel

Från och med den 1 september 2010 gäller tillägget A11 i elstängselstandarden SS EN 60335-2-76. Tillägget täpper till en lucka som vissa tillverkare, i olika grad, tidigare valt att utnyttja.

Tanken med den ursprungliga standarden var att elstängselapparater inte skulle avge mer än fem joule vid ca 500 Ohm. Nu införs krav på max 5 joule vid 50- 500 Ohm.

Återgång till ursprungliga krav

En otillräcklig utformning av texten i den nuvarande standarden har medfört att tillverkare konstruerat apparater som kan avge högre energi vid lägre motstånd än 500 Ohm men ändå klarar kravet på fem joule vid 500 Ohm. Vissa aggregat har till exempel kunnat avge uppåt 30 joule vid 300 Ohm och under vissa förhållanden ännu högre energipulser vid så låga motstånd som 50 Ohm där till exempel ett barns motstånd ligger.

Den ändring som nu ska användas är till för att återställa de ursprungliga kraven.

Övergångsperiod

Vid en revidering av en gäller vanligen en övergångsperiod innan den blir obligatorisk. Detta gäller även med det nya tillägget (A11).

Branschen har haft tid på sig att ta fram nya aggregat som är anpassade till tillägget i standarden. De aggregat som redan finns installerade påverkas inte direkt eftersom retroaktiv lagstiftning vanligen inte gäller inom elområdet. När de gamla aggregaten ska bytas ut ska de anpassas till gällande krav.

Senast granskad: 2024-02-07