En hand håller i en vägbelysningskabel.

Vid anmälan och tillsyn av vägbelysning

Brister i en vägbelysningsanläggning ska åtgärdas omgående, oavsett om du upptäcker dem själv eller om någon annan har informerat dig. Finns det personfara kan du ringa 112. En anmälan om brister som kommer in till Elsäkerhetsverket kan leda till att myndigheten gör ett tillsynsbesök.

Om du upptäcker brister

Brister ska genast åtgärdas, oavsett om du upptäcker dem själv eller om någon annan har informerat dig. Om det krävs ska du anlita ett elinstallationsföretag att utföra arbetet. Den som upptäcker bristerna kan också skicka en anmälan till Elsäkerhetsverket. Myndigheten har då möjlighet att göra ett tillsynsbesök.

Anmäl brister i en elanläggning

Elsäkerhetsverkets tillsyn

Elsäkerhetsverket har möjlighet att göra tillsynsbesök vid vägbelysningsanläggningar. Orsaken till besöket kan vara att vi har fått uppgifter om att en anläggning har brister.

I normalfallet meddelar vi i förväg att vi planerar besöka en viss anläggning. Då bestämmer vi träff med företrädare för anläggningen och gör en översyn av anläggningen på plats. Därefter tittar vi på dokumentation och tar del av de rutiner som finns.

Om det konstateras säkerhetsbrister i anläggningens utförande kan Elsäkerhetsverket förelägga anläggningsinnehavaren att åtgärda bristerna.

Tillsyn av vägbelysningsanläggningar kan också vara en riktad verksamhet under en begränsad tid. Då kan vi titta närmare på specifika anläggningstyper, till exempel elljusspår eller belysning i parker. Besöken går då till på samma sätt som ovan.

Tillsyn av elanläggningar

Senast granskad: 2022-11-16