Jobba som elektriker

Vad behöver en elektriker tänka på för att göra säkra elinstallationer? Vad är elektrikerns ansvar? Vad är elinstallationsföretagets ansvar?

Se filmen och lär dig mer!

Elektrikern är viktig för elsäkerheten.  Det är elektrikern som ser till att elinstallationer blir rätt utförda så att ingen skadas av el.

Det är också viktigt att elektriker utför arbetet på ett säkert sätt så hen inte skadar sig på jobbet.

Senast granskad: 2024-01-02