Bild från badrum med kaklade väggar och golv. Gula handdukar hänger på vägg.

Installation av golvvärme

Att ha varma, sköna golv i badrum, tvättrum och andra utrymmen är idag mycket vanligt i bostäder. Men vad gäller egentligen vid installation av elektrisk golvvärme?

Som privatperson kan du idag enkelt köpa ett komplett 230 volts golvvärmepaket i butik. Många tror också att man kan lägga ledningarna själv och sedan få installationen kontrollerad av en elinstallatör. Men det stämmer inte. Arbetet ska göras av ett registrerat elinstallationsföretag. 

Ingår i starkströmsanläggningen

Golvvärme är elektrisk utrustning som är avsedd att anslutas till en starkströmsanläggning. Det är inte bara själva anslutningen som definieras som elinstallationsarbete. Även värmekablar, värmefolier och andra elektriska system är en del av den elektriska starkströmsanläggningen och omfattas därför av reglerna som gäller vid utförande av elinstallationsarbete.

Ska installeras av ett registrerat elföretag

När du ska installera golvvärme, ta alltid hjälp av ett elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket för relevant verksamhetstyp, exempelvis bostäder eller allmänna och offentliga utrymmen. Det är inte praktiskt möjligt att dela upp arbetet och göra en del själv för att sedan få hjälp med att kontrollera och koppla in golvvärmen, eftersom en elinstallatör måste göra en del av inspektionen innan att golvläggaren spacklat golvet eller lagt på matta.

Inspektionen som elinstallatören gör ska bekräfta att elmaterielen som ingår i installationen:

  • överensstämmer med säkerhetsfordringarna enligt relevant produktstandard,
  • är för ändamålet riktigt vald och monterad enligt standard och/eller tillverkarens anvisningar och
  • inte har synliga skador eller är defekt på ett sätt som gör att säkerheten försämras.

Kontrollera märkningen när du köper

Tänk på att en anvisning om hur man monterar och sköter en elektrisk produkt alltid ska följa med när du köper den. Köp därför aldrig en produkt som saknar märkning och installationsanvisning. Genom CE-märket intygar tillverkaren eller importören att produkten uppfyller alla grundläggande säkerhetskrav.

Senast granskad: 2022-11-23