Hissade flaggor mot blå himmel.

EU-försäkran

Varje CE-märkt produkt måste ha en EU-försäkran. Genom att skriva EU-försäkran intygar tillverkaren att produkten uppfyller de krav som ställs i relevanta EU-direktiv.

På begäran ska en produkts EU-försäkran överlämnas till marknadskontrollerande myndighet.

Tillverkaren

Tillverkaren ansvarar för att en produkt som säljs inom EU är säker och uppfyller bestämmelserna i gällande direktiv. Tillverkaren upprättar produktens EU-försäkran och CE-märker produkten. När tillverkningen av en produkt upphör är tillverkaren skyldig att se till att dess EU-försäkran finns tillgänglig för marknadskontrollerande myndigheter inom EU. Detta gäller i tio år efter att produkten satts på marknaden.

Importören

Om varken tillverkaren eller någon som representerar denne finns inom EU, är importören till EU ansvarig för att en produkts EU-försäkran finns inom EU. I dessa fall är det även importörens ansvar att se till att EU-försäkran finns tillgänglig i tio år efter att produkten har satts på marknaden.

Återförsäljaren

Återförsäljare och distributörer ska ha grundläggande kunskaper om lagstiftning om produktsäkerhet, till exempel vilka produkter som ska vara CE-märkta, hur produkter ska vara märkta och vilken information bruksanvisningarna måste innehålla.

Checklistor

Våra checklistor för tillverkare, importörer och tillverkare hittar du på sidan Verktyg och checklistor.

Senast granskad: 2017-12-18