Kvinna planerar i sin dator och har ett barn bredvid sig

Planera din laddningspunkt

Det finns några saker att tänka på innan du beställer en laddningspunkt för din laddningsbara bil. Det kan till exempel handla om vilken effekt du behöver, om du vill kunna mäta förbrukningen eller hur du ska tänka vid placeringen av laddningspunkten.

Kontaktdon och laddningsmod för fasta installationer?

Laddboxar och laddstolpar är vanliga benämningar på laddningspunkter för växelströmsladdning. Publika laddningspunkter ska enligt EU-direktiv uppfylla mod 3 samt ha minst ett Typ-2 don för växelströmsladdning. Det innebär att laddningspunkten är fast ansluten och har en handskakningssignal mellan anläggningens laddningspunkt och fordonet. Vid installation hemma eller i föreningen kan man välja mellan Typ-1 eller Typ-2 don, då båda följer mod 3. Typ-2 är idag den vanligaste varianten men har man behov av att stödja båda typerna så kan man välja bort den fasta kabeln och istället välja en lösning med ett Typ-2 uttag. Då kan man använda sig av en passande laddsladd för inkoppling av ett fordon med Typ-1 anslutning.

Förklaringar på olika kontaktdon och laddningsmod finns i vår rapport:
Informationsbehov rörande elsäkerhet kring laddinfrastruktur för elbilar

Placering och behov av laddning?

När du planerar för din laddningspunkt är det viktigt att placeringen väljs så att laddkabeln inte hamnar i vägen eller riskerar att bli överkört av annat fordon. Man kan också behöva fundera på behovet i ett längre perspektiv, kommer laddningspunkten att behöva kompletteras med ytterligare laddningspunkter framöver och fungerar då tänkt placering.

Val av laddeffekt styrs av både dina resebehov, fordonets möjlighet att ta emot laddning och eventuella begränsningar i din elanläggning. Även om det kan vara lockande med höga effekter är det ofta onödigt. Kan man ladda under hela natten så räcker det långt även med lägre laddeffekter, ofta fullt tillräckligt för att täcka den dagliga pendlingen för de flesta familjer.

Har man ändå behov att ibland ladda med högre effekt kan övrig belastning i anläggningen innebära att en huvudsäkring löser ut. För att undvika detta kan man välja en lösning med lastbalansering/lastbegränsning. Då installeras utrustning som mäter fastighetens belastning och laddboxen eller laddstolpen kommer då begränsa effekten till laddningen om nödvändigt.

Åsk- eller överspänningsskydd av din laddningspunkt?

Även om laddningsbara bilar har ett grundskydd mot överspänningar kan det vara lämpligt att välja till ett skydd mot överspänningar vid installation av laddningspunkten. Risk för skador är större på landsbygd än i tätbefolkade områden och luftledningar ger en ökad risk jämfört med jordkablar, risken kan även se olika ut geografiskt.

Senast granskad: 2022-11-23