Pool fylld med vatten.

Pool

El och vatten kan vara en farlig kombination. För att din pool utomhus ska vara säker är det är viktigt att du följer tillverkarens anvisningar och instruktioner för montage, anslutning och användning av poolen.

De flesta markstående badpooler för utomhusbruk har en 230 V filteranläggning som matas med el från en annan fast elektrisk installation. Poolens filteranläggning ska alltid anslutas till ett fast installerat jordat vägguttag. Du ska aldrig ansluta elektrisk utrustning för utomhusbruk till ett ojordat vägguttag inomhus.

Jordfelsbrytare

Kontrollera att filteranläggningen är ansluten via en jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om ett fel inträffar och minskar därmed risken att någon skadas av ström. Om din elinstallation inte skyddas av en jordfelsbrytare kan du använda en portabel jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare för tillfällig anslutning i jordat vägguttag kan du köpa i fackhandeln. Se till att testa jordfelsbrytaren minst en gång i halvåret, eller så ofta som tillverkaren angett, genom att trycka på testknappen. Är du osäker på om det finns en jordfelsbrytare i din elinstallation, kontakta en fackman.

CE-märkning och IP-beteckning

Det är viktigt att all elektrisk materiel som används utomhus är anpassad för utomhusbruk. För att klara kraven för att användas utomhus ska både filteranläggningen såväl som tillhörande kablar vara märkta med IP 44 eller ett högre siffervärde.

Köper du en ny pool ska du kontrollera att den är CE-märkt. Genom CE-märket visar tillverkaren eller importören att produkten uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav.

Se också till att du har en svensk bruksanvisning till produkterna. Om inte, kontakta försäljaren och be om en svensk bruksanvisning.

Ställ inga elektriska apparater vid poolkanten

Lösa kablar och elledningar som ligger på marken kan orsaka fallolyckor och ska inte placeras i närheten av poolen. Ställ heller inte elektriska apparater nära poolen som riskerar att falla i vattnet.

Barnsäkra poolen

Ha alltid uppsikt över barn som befinner sig i eller vid sidan av poolen och täck över poolen när den inte används för att undvika drunkningsolyckor.

Senast granskad: 2024-02-07