En person som bläddrar i en hög med papper.

Aktuella upphandlingar

Elsäkerhetsverkets avtal och pågående upphandlingar finns i myndighetens upphandlingsverktyg e-Avrop. Upphandlingar över tröskelvärdet annonseras även i EU:s officiella databas TED.

Vid avrop på befintliga ramavtal kontaktar Elsäkerhetsverket de aktuella ramavtalsleverantörerna direkt. Avropsunderlaget publiceras i regel inte på denna sida.

Till Elsäkerhetsverkets upphandlingsverktyg e-Avrop

Aktuella upphandlingar

Aktuella upphandlingar

Se aktuella upphandlingar

Behandling av personuppgifter

När ni lämnar ett anbud till Elsäkerhetsverket behöver vi behandla vissa personuppgifter om dig och i förekommande fall om dina anställda. Den lagliga grunden för aktuell behandling är artikel 6. 1.e i dataskyddsförordningen, vilket innebär att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Behandling av personuppgifter i samband med upphandling

Kontakt

Daniel Vilhelmsson

Jurist och dataskyddsombud
Telefon: 010-168 05 66
E-post: daniel.vilhelmsson@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2024-02-28