Stickpropp och sladduttag med skyddsjord

Stickpropp med skyddsjord

1. Ledare

2. Avlastningsklämma

3. Jordbleck

4. Jordskruv

5. Skyddsjordledare (gulgrön)

Sladduttag med skyddsjord

1. Ledare (blå och brun)

2. Avlastningsklämma

3. Jordbleck

4. Jordskruv

5. Skyddsjordsledare (gulgrön)

Senast granskad: 2020-04-01