Elsäkerhetsrådet

Elsäkerhetsrådet är Elsäkerhetsverkets insynsråd. Elsäkerhetsrådet har tio ledamöter som utses av regeringen.

Rådets uppgift är bland annat att uttala sig om föreskrifter som Elsäkerhetsverket planerar att införa.

Anders Persson, ordförande
Elsäkerhetsverket

Kristofer Johannesson
Konsumentverket

Thomas Korssell
SEK Svensk Elstandard

Fredrik Sjödin
Installatörsföretagen

Ulf Melin
EON

Staffan Moberg
Svensk Försäkring

Tomas Jansson
Svenska Elektrikerförbundet

Torben Vincentsen
Arbetsmiljöverket

Monica Björk
Byggmaterialhandlarna

Kia Wiklundh
Totalförsvarets forskningsinstitut

Senast granskad: 2022-02-04