uppslagen bok på ett bord

Ärenden och handlingar

Alla handlingar som kommer in till, förvaras hos eller skapas av Elsäkerhetsverket är allmänna. En handling kan till exempel vara ett beslut, ett protokoll, brev eller e-post.

Elsäkerhetsverkets handlingar och ärenden omfattas av offentlighetsprincipen. Exempel på ärenden hos oss är:

  • tillsyn av en elanläggning
  • tillsyn av elinstallationsföretag
  • marknadskontroll av elektriska produkter, till exempel usb-laddare, LED-lampor och vattenkokare
  • ansökan om auktorisation som elinstallatör
  • utredning av elolycksfall

På följande sidor kan du läsa mer om hur du kan ta del av våra ärenden, handlingar och remisser. Du kan även ladda ner blanketter, läsa om aktuella regelarbeten och upphandlingar samt hitta information om våra avgifter för nätinnehavare.

Senast granskad: 2024-01-02