Logotypbild Koppla säkert

Vad är Koppla säkert?

Kopplasäkert.se är en digital tjänst som ger snabba svar på frågor om vad man får göra själv med el och när man måste anlita ett registrerat elföretag. Använd tjänsten för att informera era kunder och samarbetspartners om vilka regler som gäller.

I Sverige får privatpersoner köpa elinstallationsmaterial i butik. Många tror också att de själva får installera det. Men om elinstallationer görs på fel sätt kan de orsaka allvarliga olyckor. För att göra det tydligt vilka elinstallationer som privatpersoner får göra själva och vilka som måste göras av ett registrerat elinstallationsföretag, har vi tagit fram webbtjänsten Kopplasäkert.se.

Till Kopplasäkert.se

I samarbete med branschen

Kopplasäkert.se kan användas av återförsäljare av elinstallationsmaterial och andra aktörer som branschorganisationer, försäkringsbolag, tjänsteförmedlare och elinstallationsföretag, som vill informera sina kunder om vilka regler som gäller. Elsäkerhetsverket erbjuder olika material som ni kan ladda ner och anpassa till er verksamhet. Det finns till exempel material för skyltning, annonsering och utbildning av butikspersonal. Genom att hjälpa så många aktörer som möjligt att förmedla rätt information till konsumenter, kan vi tillsammans öka elsäkerheten i samhället.

Transkribering av filmen

00:01 ljudeffekt och Elsäkerhetsverkets logotyp. Text "Informationsinsatser gällande försäljning av elektriska installationsprodukter"

00:02 Musik

00:10 Röst: 2018 fick Elsäkerhetsverket i uppdrag att tillsammans med branschen ta fram en handlingsplan för informationsgivning i samband med försäljning av elinstallationsprodukter. Tillsammans har vi tagit fram ett antal aktiviteter som vi tror ska leda till att det olagliga elinstallationsarbetet minskar. Under 2019 och 2020 ska dessa aktiviteter planeras och lanseras.

00:38: Text "Varför gör vi detta tillsammans?". 

00:41 Röst: I tre av tio hushåll utförs olagligt elarbete. Även om det finns kännedom om att vissa elarbeten kräver att ett elinstallationsföretag registrerat hos Elsäkerhetsverket utför arbetet, så väljer vissa att ändå göra arbetet själva. Det tycks finnas en övertro på den egna förmågan, och brist på respekt för gällande regler.

01:06 Röst: Undersökningar visar även att information i butik om vilka elinstallationer privatpersoner får eller inte får göra själva ofta är bristfällig. Det finns heller inga krav på att produkter ska vara märkta med information om vem som får installera dem.

01:09 Röst: Vår ambition är att privatpersoner, till exempel villaägare, ska bli mer medvetna om sitt ansvar som innehavare av en elanläggning. Vårt mål är att göra det enklare för återförsäljare att ge korrekt och relevant information i samband med försäljning, och att privatpersoner får rätt information om vilka regler som gäller för elinstallationsarbete.

01:51 Röst: Privatpersoner möts av många olika budskap, vilket leder till okunskap om reglerna för elinstallationer. Vi, tillsammans med andra berörda aktörer, kommer därför samlas kring ett gemensamt budskap och formspråk som privatpersoner känner igen, och som alla parter kan stå bakom. Vi kommer ta fram informationsmaterial för både butik och webbhandel, utbildning till butikspersonal, digitala kommunikationsinsatser och kampanjer. Detta föra att driva trafik till Kopplasäkert.se.

02:24 Logotyp Kopplasäkert.se

02:26 Röst: Med Kopplasäkert.se som ett nav för övriga kommunikationsinsatser, kan vi tillsammans med branschen skapa förutsättningar för en trygg och elsäker vardag.

02:38 Elsäkerhetsverkets logotyp, text "Kopplasäkert.se - för en trygg och elsäker vardag".

02:45 Musik tonar ut

Kontakt

Emma Bergström

Handläggare EMC
Telefon: 010-168 05 50
E-post: emma.bergstrom@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2024-02-05