Logotypbild Koppla säkert

Vad är Koppla säkert?

Koppla säkert är en digital tjänst som ger snabba svar på frågor om vad man får göra själv med el och när man måste anlita ett registrerat elföretag.

Hur du som privatperson kan använda Koppla säkert

I Sverige får du som privatpersoner köpa elinstallationsmaterial i butik. Kanske tror du också att du själv får installera matrialet? Men om elinstallationer görs på fel sätt kan de orsaka allvarliga olyckor och störningar. Vi har tagit fram webbtjänsten kopplasakert.se för dig som privatperson så att du enkelt kan kolla upp vilka elinstallationer du får göra själv och för vilka elinstallationer du måste anlita ett registrerat elinstallationsföretag.

Hur du som återförsäljare kan använda Koppla säkert

Du som är återförsäljare av elinstallationsmaterial eller annan aktör som branschorganisation, försäkringsbolag, tjänsteförmedlare och elinstallationsföretag kan använda webbtjänsten kopplasakert.se för att informera kunder och samarbetspartners som vilka regler som gäller.

Till Koppla säkert

I samarbete med branschen

Elsäkerhetsverket erbjuder olika material som ni kan ladda ner och anpassa till er verksamhet. Det finns till exempel material för skyltning, annonsering och utbildning av butikspersonal. Genom att hjälpa så många aktörer som möjligt att förmedla rätt information till konsumenter, kan vi tillsammans öka elsäkerheten i samhället.

Transkribering av filmen

00:01 ljudeffekt och Elsäkerhetsverkets logotyp. Text "Informationsinsatser gällande försäljning av elektriska installationsprodukter"

00:02 Musik

00:10 Röst: 2018 fick Elsäkerhetsverket i uppdrag att tillsammans med branschen ta fram en handlingsplan för informationsgivning i samband med försäljning av elinstallationsprodukter. Tillsammans har vi tagit fram ett antal aktiviteter som vi tror ska leda till att det olagliga elinstallationsarbetet minskar. Under 2019 och 2020 ska dessa aktiviteter planeras och lanseras.

00:38: Text "Varför gör vi detta tillsammans?". 

00:41 Röst: I tre av tio hushåll utförs olagligt elarbete. Även om det finns kännedom om att vissa elarbeten kräver att ett elinstallationsföretag registrerat hos Elsäkerhetsverket utför arbetet, så väljer vissa att ändå göra arbetet själva. Det tycks finnas en övertro på den egna förmågan, och brist på respekt för gällande regler.

01:06 Röst: Undersökningar visar även att information i butik om vilka elinstallationer privatpersoner får eller inte får göra själva ofta är bristfällig. Det finns heller inga krav på att produkter ska vara märkta med information om vem som får installera dem.

01:09 Röst: Vår ambition är att privatpersoner, till exempel villaägare, ska bli mer medvetna om sitt ansvar som innehavare av en elanläggning. Vårt mål är att göra det enklare för återförsäljare att ge korrekt och relevant information i samband med försäljning, och att privatpersoner får rätt information om vilka regler som gäller för elinstallationsarbete.

01:51 Röst: Privatpersoner möts av många olika budskap, vilket leder till okunskap om reglerna för elinstallationer. Vi, tillsammans med andra berörda aktörer, kommer därför samlas kring ett gemensamt budskap och formspråk som privatpersoner känner igen, och som alla parter kan stå bakom. Vi kommer ta fram informationsmaterial för både butik och webbhandel, utbildning till butikspersonal, digitala kommunikationsinsatser och kampanjer. Detta föra att driva trafik till Kopplasäkert.se.

02:24 Logotyp Kopplasäkert.se

02:26 Röst: Med Kopplasäkert.se som ett nav för övriga kommunikationsinsatser, kan vi tillsammans med branschen skapa förutsättningar för en trygg och elsäker vardag.

02:38 Elsäkerhetsverkets logotyp, text "Kopplasäkert.se - för en trygg och elsäker vardag".

02:45 Musik tonar ut

Kontakt

Emma Bergström

Handläggare EMC
Telefon: 010-168 05 50
E-post: emma.bergstrom@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2024-02-05