Nyrenoverat badrum med spotlights i taket.

IP-klasser för märkning av fuktskydd

Om en elektrisk produkt ska användas i miljöer där damm, rost, fukt eller vatten kan tränga in, är det viktigt att den är märkt med vilket fuktskydd, IP-klass, den har.

Eluttag och elapparater som får användas ute eller i fuktiga miljöer är märkta med de här beteckningarna:

  • IPXI = Droppskyddat
  • IPX3 = Strilsäkert 
  • IPX4 = Sköljtätt

IP-klass eller kapslingsklass

Vilken grad av fuktighetsskydd som finns framgår av beteckningen IP följd av två siffror. En produkts IP-klass eller kapslingsklass, anger hur väl produkten klarar yttre påverkan av vatten, damm och liknande.

Till exempel är IP20 vanligast inomhus. Den första siffran talar om i vilken grad uttagen eller apparaterna kan stå emot att fasta föremål tränger in i dem, till exempel damm. Den andra siffran anger skydd mot fukt. Utomhus krävs alltid skydd mot inträngande vatten, till exempel IP23. Ju högre siffror desto bättre är skyddet. Om någon av de här skyddsklassningarna inte är tillämpbar ersätts siffran med ett X.

Första siffran

Den första siffran (inträngande av fasta föremål) anges med ett värde från noll till sex som talar om hur tät en kapsling är. Siffran noll betyder att den är helt oskyddad medan siffran sex innebär att kapslingen är dammtät.

0 - Inget skydd mot fasta föremål.

1 - Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 50 millimeter.

2 - Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 12 millimeter.

3 - Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 2,5 millimeter.

4 - Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 1 millimeter.

5 - Dammskyddad.

6 - Dammtät.

Andra siffran

Den andra siffran (inträngande av vatten) anges med ett värde från noll till nio och talar om hur väl en kapsling motstår vatten. Siffran noll betyder att den inte har något skydd mot vatten alls och siffran åtta att den kan sänkas ned i vatten utan att ta skada eller bli farlig.

0 - Inget skydd mot vatten.

1 - Skyddad mot droppande vatten.

2 - Skyddad mot droppande vatten. Produkten får inte luta mer än max 15 grader från normalvinkeln.

3 - Skyddad mot strilande vatten. Maxvinkel är 60 grader.

4 - Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.

5 - Skyddad mot spolande vatten från munstycke.

6 - Skyddad mot kraftig överspolning av vatten.

7 - Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.

8 - Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning.

9 - Skyddad mot varmt vatten med högt tryck.

Tillägg

Ibland ser man också att sifferkombinationen följs av en bokstav, exempelvis IP-23S.

S - Testobjektet står still under testet.

M - Testobjektet tillåts rör sig under testet.

Koppla säkert

I vår webbtjänst Kopplasäkert.se kan du enkelt ta reda på vilka eljobb du får göra själv hemma, och vilka du behöver anlita ett elinstallationsföretag för.

Till Kopplasäkert.se

Vanliga frågor om IP-klasser

Senast granskad: 2024-02-07