Elektriker på en arbetsplats.

Varför anlita ett registrerat elföretag?

Att kolla upp det företag som du planerar att anlita minskar risken för att felaktiga och farliga elinstallationer utförs av oseriösa aktörer. Om företaget inte är registrerat hos oss arbetar de olagligt och ska inte anlitas.

Alla företag som utför elinstallationsarbete på annans elanläggning ska enligt lag vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. För att få utföra elinstallationsarbeten i din bostad måste de också vara registrerade för verksamhetstypen ”Bostäder”. Båda dessa saker kan du kontrollera i vår e-tjänst Kolla elföretaget.

Förstoringsglas med företagsbil i mitten.

Kolla elföretaget

I vår söktjänst Kolla elföretaget kan du kontrollera att elinstallationsföretaget du tänkt anlita finns registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Till Kollaelföretaget.se

Din trygghet som beställare

De företag som har registrerat sig hos Elsäkerhetsverket uppfyller vissa grundläggande krav. De har åtagit sig att följa de lagar och regler för elinstallationsarbete som finns och står under Elsäkerhetsverkets tillsyn. Det ger dig som beställare en grundtrygghet.

När du har kontrollerat att företaget finns i Elsäkerhetsverkets register kan du även be dem visa upp sitt egenkontrollprogram. Alla registrerade elinstallationsföretag ska ha ett sådant dokument, som bland annat beskriver företagets organisation, vilka kompetenser de har och vilka typer av arbeten de får utföra.

Ditt ansvar som innehavare

Om du äger din villa, fritidshus eller lägenhet är du innehavare av en elanläggning och också ansvarig för att den är säker. Som innehavare ska du alltid säkerställa att allt arbete som utförs på eller i anslutning till din elanläggning görs av personer som har tillräckliga kunskaper eller färdigheter för att kunna se till att säkerhet ges mot personskada eller sakskada. Därför är det viktigt att alltid kontrollera att elinstallationsföretaget som du tänkt anlita är registrerat hos Elsäkerhetsverket och har rätt att utföra arbete i bostäder.

Koppla säkerts symbol med blixt.

Koppla säkert

I vår webbtjänst Koppla säkert kan du enkelt ta reda på vilka eljobb du får göra själv, och för vilka du behöver anlita ett elinstallationsföretag.

Till Koppla säkert

Senast granskad: 2022-11-23