induktionshäll med gryta på

Nytt tillägg till standard för stickproppar och uttag

Den 9 september 2018 publicerade SEK Svensk Elstandard ett tillägg (T1:2018) till standarden SS 428 08 34, utg3:2013. Tillägget innehåller en typ av stickpropp för anslutning av spisar till den fasta anläggningen med enfasanslutning upp till 25 A.

Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet för elektrisk utrustning men har även föreskriftsrätt som expertmyndighet på elområdet. Då det inte finns några gemensamma europeiska regler på hur stickproppar och uttag för allmänbruk ska se ut har Elsäkerhetsverket skrivit en föreskrift som talar om just det. Allmänbruk betyder i det här sammanhanget sådana vi har i hemmet.

Elsäkerhetsverket beslutade den 1 december om en tilläggsföreskrift till gällande föreskrift för stickproppar och uttag för allmänbruk med nummer 2018:1. Den innehåller en uppdaterad lista över standarder där även tillägg T1 till SS 428 08 34 finns med. Elsäkerhetsverkets föreskrift trädde i kraft den 1 januari 2019.

Detta innebär att stickproppar och uttag för anslutning av spisar till den fasta anläggningen med enfasanslutning upp till 25 A nu går att använda enligt svenska regler.

Det don som tillägget till standarden beskriver har sedan tidigare funnits i Norge. Detta innebär att spis-uttag och spis-stickproppar tillverkade i Norge har kunnat säljas även i Sverige. Men nu behöver de inte längre vara tillverkade i Norge utan kan vara tillverkade var som helst så länge som de uppfyller de nya svenska reglerna.

Senast granskad: 2019-02-18