Hus på en gata.

För dig som har en egenägd lägenhet

På senare år har det blivit allt vanligare med så kallade ägarlägenheter. Som ägare av en sådan lägenhet är du i regel också innehavare av bostadens elanläggning och ansvarig för att den är säker.

Ägarlägenheter är en relativt ny boendeform som infördes i Sverige 2009. Ägaren är själv ansvarig för att både elanläggningen och de elprodukter som är anslutna till anläggningen inte har några fel och brister som gör att någon kan komma till skada eller utsättas för fara. Säkerheten ökar med tätare kontroller. Det finns inga regler som säger hur ofta kontrollerna ska ske, men en rekommendation är att gå igenom anläggningen minst en gång per år. Ju äldre fastighet, desto större anledning att kontrollera elen ofta. Ta gärna hjälp av den checklista som vi har tagit fram för kontroll av elanläggningar i bostäder.

LÄS MER: Checklista för kontroll av elanläggning

Det finns också en gränsdragning mellan den enskilda lägenheten och gemensam egendom, som till exempel stamledningar. Sådan gemensam egendom ingår i en gemensamhetsanläggning som innehas av en samfällighet. Här är det samfällighetens stadgar som styr hur ansvaret fördelas.

Du ansvarar för dina egna elprodukter

Du är själv ansvarig för de elprodukter som du ansluter till lägenhetens elanläggning. Det gäller allt från lampor, laddare och hushållsapparater till skarvsladdar och grenuttag. Ansvaret omfattar i regel också produkter som exempelvis spis, kyl och frys, diskmaskin och tvättmaskin samt elmateriel som till exempel vägguttag och strömbrytare. Ditt ansvar gäller oavsett om produkterna är anslutna med stickpropp i ett uttag eller om de är fast anslutna till elanläggningen.

Ditt ansvar för elarbeten

Förutom ansvaret för din elanläggning och dina elprodukter, har du också ansvar för att de elarbeten som görs i ditt hem utförs av personer med rätt kompetens. Vissa enklare saker får du göra själv, men bara om du vet hur du ska göra. Annars ska du alltid anlita ett registrerat elinstallationsföretag.

Hyra eller hyra ut en egenägd lägenhet

Om du hyr eller hyr ut en ägarlägenhet är det viktigt att ha koll på hur ansvaret för elanläggningen och produkterna ska fördelas mellan ägare och hyresgäst. Du kan läsa mer om det på följande sidor:

Koppla säkerts symbol med blixt.

Koppla säkert

I vår webbtjänst Kopplasäkert.se kan du enkelt ta reda på vilka eljobb du får göra själv, och för vilka du behöver anlita ett elinstallationsföretag.

Till Kopplasäkert.se

Senast granskad: 2021-03-17