Kvinna instruerar en man i skyddsväst framför en dator.

Guide till företagsregistreringen

I denna guide kan du läsa om hur vår företagsregistrering går till och vad du behöver tänka på innan du registrerar ditt elinstallationsföretag.

Förbered registreringen

Se till att följande fem punkter är klara innan du påbörjar registreringen:

1. Egenkontrollprogram

Företagets egenkontrollprogram ska vara klart. Egenkontrollprogrammet är de rutiner som ett företag behöver ta fram för att elinstallationsarbetet ska utföras av personer med rätt kompetens, på rätt sätt samt att arbetet kontrolleras i tillräcklig omfattning. Egenkontrollprogrammet ska inte skickas in till Elsäkerhetsverket, men du ska kunna visa upp det i samband med en eventuell tillsyn.

LÄS MER: Egenkontrollprogram

2. Elinstallatör för regelefterlevnad

I egenkontrollprogrammet ska det framgå vem eller vilka som är företagets elinstallatörer för regelefterlevnad. Om ni har flera elinstallatörer i den rollen ska ni utse en av dessa som ska stå i Elsäkerhetsverkets företagsregister.

Om någon annan än elinstallatören för regelefterlevnad gör registreringen, ska ett särskilt intyg bifogas där elinstallatören intygar att det är han/hon som ska registreras. Blanketten finns att ladda ner längst ner på sidan. Obs! Detta gäller enbart svenska företag.

Om du endast ska registrera företaget för verksamhetstypen Kabelförläggning i mark behöver du inte registrera någon elinstallatör för regelefterlevnad. 

För utländska företag som utför arbete tillfälligt i Sverige krävs det inte att elinstallatör för regelefterlevnad har en svensk auktorisation. Däremot krävs det att elinstallatören ska ha motsvarande auktorisation utfärdad i ett EU/EES land.

LÄS MER: Elinstallatör för regelefterlevnad

3. Verksamhetstyper

När du registrerar ditt företag ska du ange vilka verksamhetstyper som företagets elinstallationsarbete omfattar. Se till att ha dem till hands. Observera att ni endast ska registrera de verksamhetstyper som ni avser att arbeta med, alltså inte nödvändigtvis alla verksamhetstyper som er elinstallatör för regelefterlevnad har auktorisation för. 

Alla företagets verksamhetstyper ska registreras, även om ni bara utför vissa verksamheter på ett av flera verksamhetsställen. Vid tillsyn av företaget kommer Elsäkerhetsverket kontrollera att egenkontrollprogrammet omfattar era registrerade verksamhetstyper. Det är även era registrerade verksamhetstyper som syns i e-tjänsten "Kolla elföretaget". Överväg därför noggrant vilka val ni gör vid registreringen.

LÄS MER: De olika verksamhetstyperna

4. Kontaktperson

I samband med registreringen ska du ange en kontaktperson till företaget, som Elsäkerhetsverket kan kontakta vid eventuella frågor. Förbered namn och kontaktuppgifter till den personen innan registreringen.

5. BankID

För att registrera företaget behövs ett svenskt BankID. För utländska företag identifieras personen som gör registreringen på annat sätt.

Hur många registreringar behövs?

Du ska göra en registrering för varje företag. Ett organisationsnummer = ett företag = en registrering.

Om ditt företag har flera verksamhetsställen med olika rutiner så ska du ange det i egenkontrollprogrammet. Alla verksamhetsställen inom ett och samma företag omfattas av samma registrering.

För exempel på olika koncernförhållanden, se avsnittet "Introduktion till reglerna för elinstallationsföretag" i Handbok för elinstallationsföretag.

Vem ska registrera?

Det är företaget som utser vem som ska göra registreringen i e-tjänsten å företagets vägnar. Antingen är det den elinstallatör för regelefterlevnad som företaget har bestämt ska stå i företagsregistret, eller så är det någon annan företagsrepresentant. Beroende på vem det är så går registreringen i e-tjänsten till på lite olika sätt.  

  • För utländska företag identifieras personen som gör registreringen på annat sätt.
  • Företag som endast ska registreras för verksamhetstypen Kabelförläggning i mark behöver inte välja väg då de inte ska registrera någon elinstallatör.

Den enklaste och snabbaste registreringen i e-tjänsten är "Direktregistrering".

Direktregistrering

Om det är elinstallatören för regelefterlevnad som registrerar företaget behöver Elsäkerhetsverket inte handlägga registreringen. Elinstallatören har då redan identifierat sig och gett sitt samtycke till att registrera företaget med sitt BankID. Uppgifterna går då in i registret omedelbart och en bekräftelse skickas direkt.

Direktregistrering är bara möjligt för svenska företag.

Registrering med handläggning

Om det är någon annan än elinstallatören för regelefterlevnad som registrerar företaget, så måste Elsäkerhetsverket kontrollera att elinstallatören ger sitt medgivande innan registreringen kan godkännas. Den kontrollen kräver handläggning och därför dröjer det lite längre innan företaget kan föras in i registret.

För svenska företag gäller att den som registrerar företaget:

  • har skrivit ut blanketten "Intyg från elinstallatör" (finns att ladda ner längst ner på sidan) och fått den undertecknad av den elinstallatör för regelefterlevnad som är utsedd att stå i företagsregistret.
  • scannar in och bifogar blanketten "Intyg från elinstallatör" i e-tjänsten.

Utländska företag behöver inte bifoga blanketten "Intyg från elinstallatör". Där ska i stället den som genomför registreringen ange direkt i e-tjänsten vem som är företagets utsedda elinstallatör (namn, auktorisationsnummer/land och e-postadress/postadress). Elinstallatören kommer i samband med registreringen att få en bekräftelse på registreringen via e-post eller post.

Ändra eller ta bort företagsuppgifter

Det är viktigt att de uppgifter som finns i Elsäkerhetsverkets företagsregister är korrekta. Det är ni som företag som själva ansvarar för att hålla era egna uppgifter uppdaterade. Uppgifterna ändrar ni genom att logga in i e-tjänsten för företagsregistrering. 

LÄS MER: Ändra eller ta bort uppgifter i registret

Senast granskad: 2023-03-30