Kartbild över Europa.

Utländska meriter

Om du vill arbeta med el i Sverige finns inget krav på att du måste ha en auktorisation som elinstallatör. Däremot måste du ingå i ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.

Det är då företaget som bestämmer vilka kvalifikationer du behöver och vilka arbeten som du får lov att utföra för företagets räkning. Men om du vill få en auktorisation som elinstallatör kan du ansöka om det hos Elsäkerhetsverket. Var noga med att ta reda på vilka krav som ställs för den ansökan du gör.

Information in English

You will find information in English through the link English at the top of the page. 

Senast granskad: 2023-02-14