Hand skriver på laptop och håller samtidigt ett papper i den andra handen.

Anmäl en störande elanläggning eller elprodukt

Om du upplever att en elanläggning eller elprodukt stör annan elutrustning, kan du anmäla störningen till Elsäkerhetsverket.

Ju mer information du ger oss kring störningen, desto större möjlighet har vi att utreda störningsproblematiken. Innan du fyller i formuläret är det bra om du samlat ihop följande information: 

  • Är fler drabbade? Prata gärna med dina grannar eller personer i omgivningen där störningen upplevs
  • När uppstår störningen? Exempelvis en viss tid på dygnet

Vi kan snabbare hantera ärendet om du på egen hand har möjlighet att hitta störkällan, eller försöka komma fram till ungefär var den finns. 

I din anmälan går det bra att bifoga bilder eller annan dokumentation.

Tecknad symbol  av anmälningsformulär och penna.

Gör en anmälan

Använd vår e-tjänst för att anmäla en störande elanläggning eller elprodukt. Anmälan kan lämnas in anonymt. Tänk dock på att det är större sannolikhet att vi kan gå vidare med ditt ärende om vi kan kontakta dig och få mer information.

TILL E-TJÄNSTEN: Anmäl en störande elanläggning eller elprodukt

Vad händer med din anmälan?

När din anmälan är registrerad inleder våra inspektörer en granskning. Därefter bedömer vi om ett tillsyns- eller marknadskontrollärende ska startas eller inte. 

E-tjänst för anmälan av en elprodukt

Önskar du istället att anmäla en elprodukt ska du anmäla detta via Elsäkerhetsverkets e-tjänst ”Anmäl en elprodukt”. Denna e-tjänst ska du använda om du har en elprodukt som du upplever är farlig eller inte uppfyller kraven.

Anmälan blir en allmän handling

Mottagare av din anmälan är registraturen på Elsäkerhetsverket. Din anmälan blir en allmän handling och kan komma att begäras ut enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att Elsäkerhetsverket kan bli skyldig att lämna ut din anmälan om någon begär att få ta del av den.

Gör din anmälan saklig och ta endast med detaljer som rör störningssituationen. Motparten har rätt att ta del av detaljer i din anmälan.

Senast granskad: 2024-04-18