Företag som gör elinstallationsarbeten

Vad är ett elinstallationsföretag? Vad behöver företaget göra för att följa lagen? Hur hittar du ett elinstallationsföretag?

Se filmen och lär dig mer!

Elinstallationsföretag är företag som gör elinstallationsarbeten. Det finns ett antal krav som elinstallationsföretag behöver uppfylla.

Det finns även krav på hur elinstallationer ska vara utförda. Det är alltid företaget som utför arbetet som är skyldig att se till att kraven uppfylls.

Senast granskad: 2024-01-02