Hand på elinstallatör som skalar av isolering på kablar.

Vid arbete på elanläggning

Elinstallationsarbete ska alltid utföras på ett sådant sätt att elanläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada. Det är elinstallationsföretaget som ansvarar för att elinstallationsarbete utförs enligt gällande regler.

Elinstallationsföretaget har följande skyldigheter vid arbete på en elanläggning:

  • ta reda på vilka förutsättningar som råder för arbetet så att utförandet blir rätt.
  • utföra elinstallationsarbetet på rätt sätt.
  • utföra arbetet i enlighet med företagets egenkontrollprogram.
  • se till att bara personer med auktorisation som elinstallatör eller andra personer som omfattas av företagets egenkontrollprogram utför elinstallationsarbetet.

Anläggningsinnehavaren är i sin tur skyldig att ge elinstallationsföretaget den information om anläggningen och arbetet som behövs.

Arbete på särskilda anläggningar

Elsäkerhetsverket har som ambition att sammanställa information om arbete på särskilda anläggningar för att förenkla arbetet för elinstallatörer och elinstallationsföretag. Först ut är fördjupad information om installation av solceller.

Senast granskad: 2022-11-23