Krav för B

För att få en begränsad auktorisation, B, ställs ett utbildningskrav och ett krav på praktisk erfarenhet. Kraven regleras i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.

B-auktorisation omfattar elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar begränsat till arbete i befintlig gruppledning som innebär:

  • att sätta upp och flytta ljusarmaturer, elkopplare och uttag med tillhörande kablar.
  • att fast ansluta elektrisk utrustning som förbrukar el med tillhörande don samt förläggning och anslutning av kablar som tillhör donen.
  • att koppla loss elektrisk utrustning som förbrukar el med tillhörande don och kablar.

Utbildning

För att uppfylla utbildningskravet för en B-auktorisation ska du med godkänt resultat ha gått en utbildning som omfattar de kunskaps- och färdighetskrav som framgår i bilaga 3 i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.

Exempelvis kan man uppnå utbildningskravet genom att läsa följande kurser inom dagens gymnasieskola (GY2011).

  • Praktisk ellära 100 poäng (ELLPRA0)
  • Elkraftteknik 100 poäng (ELRELF0)

Mer övergripande information om utbildningar vid ansökan om auktorisation kan du läsa om på sidan Utbildning.

Praktisk erfarenhet

För att uppfylla kravet på praktisk erfarenhet för en B-auktorisation ska du ha arbetat med el i minst två år. Observera att:

  • Du i minst 1 år måste ha arbetat i ett elinstallationsföretag med elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar eller begränsade arbeten på lågspänningsanläggningar (obligatoriskt).

  • Du har möjlighet att delvis (upp till max 1 år) tillgodoräkna dig annat arbete med el. Arbetet måste omfatta något av kunskapsområdena i bilaga 1, 2 eller 3 i auktorisationsföreskrifterna (ELSÄK-FS 2017:4).

Mer övergripande information om praktisk erfarenhet vid ansökan om auktorisation kan du läsa om på sidan Praktisk erfarenhet. Där framgår också hur erfarenheten ska intygas.

Utländska meriter

Om du har en auktorisation som elinstallatör i ett annat EES-land eller Schweiz kan du ansöka om en motsvarande auktorisation i Sverige. Detta enligt Lagen erkännande av yrkeskvalifikationer. Observera att du vid en ansökan om B-auktorisation måste visa att du har ett tillstånd i det andra EES-landet eller Schweiz att utföra de typer av elinstallationsarbeten som en B-auktorisation omfattar i Sverige.

Mer övergripande information om erkännande av yrkeskvalifikationer och vad som gäller om du har utländska meriter kan du läsa om på sidan Utländska meriter.

Senast granskad: 2021-04-26