Elever lyssnar i klassrum.

Utbildning

För att få en auktorisation ställs ett utbildningskrav och ett krav på praktisk erfarenhet. Hur utbildningskravet ser ut skiljer sig åt beroende på vilken auktorisationstyp du söker. Var noga med att ta reda på vilka krav som ställs för din ansökan.

Utbildningens innehåll

För att uppfylla utbildningskravet måste du med godkänt resultat ha genomfört en elutbildning som är relevant för den auktorisationstyp som du söker om. Vad en utbildning ska innehålla för att kravet ska vara uppfyllt regleras i Elsäkerhetsverkets auktorisationsföreskrifter ELSÄK-FS 2017:4. I föreskrifternas bilagor presenteras de kunskaps- och färdighetskrav som ställs för de olika auktorisationstyperna.

Din utbildningsanordnare kan hjälpa dig att svara på om just din utbildning kommer att omfatta det innehåll som krävs.

ELSÄK-FS 2017:4

Utbildningsformer

Utbildningar som uppfyller utbildningskravet vid en ansökan om auktorisation kan genomföras i olika utbildningsformer. Från gymnasieskolan (för begränsad auktorisation), yrkeshögskolan, högskola/universitet, till bransch- och privata utbildningsföretag.

Betyg eller intyg

När du ansöker om auktorisation ska du skicka in kopior på betyg eller intyg från din utbildning. Om det inte står utskrivet i dokumentet att utbildningen omfattar kraven i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ska du också skicka med en förteckning över kursinnehåll.

Utländsk utbildning

Om din utbildning är genomförd i ett annat land än Sverige behöver du skicka in följande utbildningshandlingar vid en ansökan om auktorisation:

  1. Examens- eller kvalifikationsbevis
    Kopia på officiellt utfärdat examens- eller kvalifikationsbevis.
  2. Ämnesförteckning över studier
    Kopia på personlig utfärdad ämnesförteckning som visar innehållet i dina studier.

Dokumenten ska skickas in på originalspråk. Vi behöver också en översättning om de är på andra språk än svenska, engelska, norska, finska eller danska.

Observera att detta inte gäller om du har redan har en auktorisation, legitimation eller certifikat från ett annat EES land eller Schweiz.

Utländska meriter

Auktorisationstyper

Vilka utbildningskrav som ställs för respektive auktorisationstyp regleras i Elsäkerhetsverkets auktorisationsföreskrifter ELSÄK-FS 2017:4. 

Senast granskad: 2019-08-05