Ung man bär skyddshandskar och ser fokuserad ut när han installerar ett eluttag.

Vem får utföra elinstallationsarbete?

Alla som utför elinstallationsarbete yrkesmässigt måste ingå i ett företags egenkontrollprogram. Det är egenkontrollprogrammet som styr vilka typer av arbeten som du får utföra för företagets räkning.

Du behöver alltså inte ha en auktorisation som elinstallatör för att yrkesmässigt arbeta med elinstallationer. Det är företaget som genom sitt egenkontrollprogram ansvarar för att personer som utför elinstallationer har rätt kompetens för arbetet och att arbetet utförs på rätt sätt.

Kraven omfattar alla som arbetar för företaget, oavsett om personen är anställd eller inhyrd exempelvis från ett bemanningsföretag. 

Det är egenkontrollprogrammet som styr vilka typer av arbeten som du får utföra för företagets räkning. Detta oavsett om du har en auktorisation som elinstallatör eller inte.

Om du har en auktorisation

Om du har en auktorisation som elinstallatör kan du utses att vara företagets elinstallatör för regelefterlevnad, en funktion som måste finnas i alla elinstallationsföretag. Som auktoriserad elinstallatör får du också utföra elinstallationsarbete privat, så länge auktorisationen omfattar det arbete som utförs och arbetet inte sker yrkesmässigt. Om du arbetar med el, men inte har en auktorisation som elinstallatör, får du alltså inte utföra elinstallationsarbeten privat eller utanför ett företags egenkontrollprogram.

Olagligt elinstallationsarbete är straffbart

Det är förbjudet att utföra elinstallationsarbete om man inte har rätt auktorisation eller om man inte omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. Att bryta mot förbudet är straffbart.

Elsäkerhetslagen har dessutom ett uttryckligt aktsamhetskrav som gäller alla som utför elinstallationsarbete. Det allmänna aktsamhetskravet innebär att man aldrig får göra elinstallationsarbete om man inte vet hur man ska göra. Kravet gäller både individer och organisationer.

Senast granskad: 2022-11-23