Två personer synar en produkt.

Vi arbetar med

Elsäkerhetsverkets uppdrag är att arbeta för hög elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), det vill säga att elektriska utrustningar inte ska störa varandra.

Vi arbetar inom en rad olika områden såsom:

  • Tillsyn av elanläggningar och anläggningsinnehavare

  • Tillsyn av elinstallationsföretag och elinstallatörer

  • Marknadskontroll av elektriska produkter

  • Regelarbete med framtagning av nya föreskrifter

  • Handläggning av ansökningar om auktorisation som elinstallatör

  • Registrering av elinstallationsföretag

  • Standardiseringsarbete

  • Kunskapsuppbyggnad genom projekt, analyser och utredningar.

  • Kris- och beredskapsarbete

  • Information och kommunikation

Senast granskad: 2024-01-02