Kvinna löder på en armatur.

Tillverka, ändra och laga elprodukter

Möjligheterna att som privatperson tillverka eller ändra elprodukter är mycket begränsade. Om du tillverkar eller ändrar en elprodukt är det du själv som har ansvaret för att produkten uppfyller alla säkerhetskrav. Var också försiktig om du tänker laga en elektrisk produkt.

Tillverka eller ändra elprodukter

Att ändra användningsområdet för en produkt betraktas som att du har tillverkat en ny produkt. Då tar du också över ansvaret för produktens CE-märkning och andra viktiga märkningar, säkerhetskrav och skyddskrav för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Kraven gäller inte bara produkten i sig utan också dess förpackning, tekniska dokumentation, EU-försäkran och medföljande svensk bruksanvisning. Därför bör du aldrig tillverka eller ändra en produkt om du inte är helt säker på vad du gör.

Laga en elprodukt

Du kan laga en trasig produkt om du vet hur reparationen ska gå till. Tänk på att du i så fall tar över ansvaret från tillverkaren för produktens säkerhet. Det innebär att du blir ansvarig om något skulle hända, till exempel att någon skulle bli skadad av produkten, att den orsakar brand eller att den orsakar störningar som påverkar andra produkter.

Det är alltså viktigt att arbetet görs på rätt sätt och att du kontrollerar att den lagade produktens hölje inte blir spänningsförande eller farligt på annat sätt. Är du det minsta osäker bör du anlita en fackman. Kom ihåg att du aldrig ska använda en trasig elprodukt.

Koppla säkerts symbol med blixt.

Koppla säkert

I vår webbtjänst Koppla säkert kan du enkelt ta reda på vilka eljobb du får göra själv, och för vilka du behöver anlita ett elinstallationsföretag.

Till Koppla säkert

Senast granskad: 2024-02-05