Område 1 - Vad är elektricitet

Vad är energikällor? Var kommer elektriciteten ifrån och hur kommer den till våra hem?

Titta på filmen "Vad är elektricitet?"

Tid: 7 minuter

Lärarhandledning (pdf, 1,5 MB) - Innehåller även elevuppgifter

Gör quizet: Vad är elektricitet?

Diskussionsfrågor till filmen "Vad är elektricitet?"

 • Fundera på vilka tillfällen du använt elektricitet idag från att du vaknade i morse till att du kom fram till skolan.
 • Vilka elektriska produkter känner du till hemma, i skolan och utanför skolan? Vad används de till?
 • Vilka elektriska produkter ger ljus, värme, ljud och rörelse? Finns det produkter med flera av dessa funktioner?
 • Varför ska man vara försiktig när det åskar? Och vad är bra att tänka på?
 • Vad händer med elektronerna när man höjer strömstyrkan?
 • Vad betyder/innebär spänning?
 • Ge exempel på olika kraftkällor och förklara dem kort.

Begrepp och förklaringar

 • Strömstyrkan mäts i enheten Ampere (A). Strömstyrkan har betydelse för hur kraftfull en elektrisk produkt kan vara.

 • Elektrisk ström är ett flöde av elektroner som genom en ledning går åt ett bestämt håll.

 • De partiklar som rör sig runt atomens kärna kallas elektroner.

 • Omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi. Generatorer finns i de flesta kraftverk.

 • Kraftverken omvandlar olika former av energi till el med hjälp av generatorer.

 • Spänning mäts i enheten Volt (V). Spänning får elektronerna att röra på sig. Spänning är ett uttryck för kraften som ligger bakom elektrisk ström.

 • Strömstyrkan är ett mått på hur många elektroner som passerar en elledning varje sekund. Strömstyrkan mäts i enheten Ampere (A).

 • Para ihop

  (Arbetsbladen finns i lärarhandledningen.)

  Övning där eleven ska para ihop olika begrepp med rätt förklaringar. Skriv ut det arbetsblad som finns till denna uppgift. Arbetsbladet innehåller kort med ord och bild (som ett memory med ordet på ett kort och förklaringen eller en bild på ett annat. Para ihop korten två och två).

  Tips!

  Övningen kan anpassas utifrån elevens nivå genom att använda orden i olika sammanhang.

  • Gör fler ordkort. Använd ord som kommer upp under diskussionsfrågorna eller andra ord som har med elektricitet och elsäkerhet att göra.
  • Skriv upp begrepp och förklaringar. Låt eleverna dra streck mellan de ord och förklaringar som hör ihop.
  • Skriv meningar med orden. Ta hjälp av begrepp och förklaringar som ni tagit fram.

  Skriva sammanfattningar

  Till den här övningen finns det ett arbetsblad med bilder från filmens animationer om delarna som krävs för att omvandla ström i kraftverken till hushållen. Eleverna ska skriva korta sammanfattningar till varje del. Övningen kan göras i grupp, enskilt, helklass eller ha som fördjupning.

  När använder du elektricitet?

  Arbeta vidare med diskussionsfrågan "Vilka tillfällen använder du elektricitet från att du vaknade tills du kom till skolan?" som handlar om egna erfarenheter. Eleverna kan rita och/eller skriva beroende på ålder.

  Extrauppgift – argumentation

  Argumenterande om de olika kraftkällorna. Dela in eleverna i olika grupper. Varje grupp får undersöka en kraftkälla. Grupper har sedan en debatt om vad som är effektivast/mest hållbart/ekonomiskt och så vidare. Detta är en svår uppgift, men med rätt förutsättningar så kommer den vara väldigt givande i bedömning av flera ämnen och troligen engagerande uppgift.

  Senast granskad: 2024-01-11