Närbild på laddning av elbil, en hand med munstycke.

Kontrollera och underhåll din laddningspunkt

Enligt de lagar och regler som finns är du som anläggningsinnehavare skyldig att fortlöpande kontrollera att din elanläggning ger betryggande säkerhet mot person- och sakskada. Du ska dessutom kunna tillhandahålla nödvändig information om din elanläggning till dem som ska arbeta med anläggningen.

Underhållet av en laddbox eller laddstolpe behöver inte vara särskilt omfattande. Jordfelsbrytare kan behöva motioneras regelbundet och har man valt en lösning med uttag bör man koppla in och ur laddsladden regelbundet för att undvika att oxid byggs upp i donets kontaktytor. Självklart är det viktigt att alla kontaktdon hålls torra och att man håller koll så att kablar och don är oskadade, hela och rena.

Senast granskad: 2022-11-23