Checklista med ikryssade rutor.

Verktyg och checklistor

För att underlätta för dig i ditt produktsäkerhetsarbete har vi tagit fram checklistor och andra verktyg som kan vara bra att ha. Innehållet baseras på kraven i lågspänningsdirektivet (LVD) och direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Mall

Mallen kan hjälpa dig att få en bra överblick på de produkter du tillhandahåller, med hjälp av denna kan du till exempel se om du har fått tillräcklig och korrekt dokumentation och om produktens märkning är korrekt. Mallen för inventering och kontroll av produkter laddas ner som excelfil.

Checklistor

Vi har tagit fram några olika checklistor för de olika aktörstyperna, använd dessa som ett stöd och hjälpmedel i ditt produktsäkerhetsarbete. Här hittar du även checklistor för de vanligaste felen och bristerna som vi hittar när vi provar produkter. Vi har även tagit fram en checklista med märkningskrav för bords- och golvlampor.

Senast granskad: 2024-02-05