DCL uttag och stickproppar till belysning.

Installera DCL-don

Den 1 april 2019 kom nya regler för stickproppar och uttag till taklampor. Reglerna innebar att våra gamla lampanslutningsdon ersattes av de så kallade DCL-donen. Här beskriver vi hur detta påverkar dig som arbetar med elinstallationer.

Under en övergångsperiod på tio år gällde både de gamla och de nya standarderna för lampanslutningsdon. Från den 1 april 2019 gäller den gamla standarden (SS 428 08 31), som reviderats till utgåva 4, endast lampproppar och ojordade lamputtag.

För jordade lamputtag finns det bara en gällande svensk standard, nämligen SS-EN 61995-1 och SS-EN 61995-2. Där beskrivs DCL, Devices for connection of luminaires. Om anläggningen installeras i enlighet med Elinstallationsreglerna (SS 436 40 00 utgåva 3) är det SS-EN 61995-serien som ska användas.

Det är nu DCL-uttagen som utgör standarden på samtliga EU/EES-marknader, inklusive den svenska.

Att följa Elinstallationsreglerna är ett sätt att uppfylla de tvingande kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis enligt ELSÄK-FS 2022:1, men det är möjligt att göra avvikelser från standarden om de bedömningar som ligger till grund för utförandet dokumenteras, och avvikelsen är förenlig med kraven i övrigt.

Senast granskad: 2022-12-01