Hand slår på en automatsäkring

Anmäl brister i en elanläggning

Upptäcker du brister i en elanläggning kan du göra en anmälan till Elsäkerhetsverket.

Om du upptäcker brister i en elanläggning bör du först kontakta innehavaren av anläggningen i fråga, så att bristerna uppdagas och kan åtgärdas. Om anläggningsinnehavaren inte vidtar de åtgärder som krävs skickar du in en anmälan till Elsäkerhetsverket via vår e-tjänst.

TILL E-TJÄNSTEN: Anmälan av brister i elanläggning

När din anmälan är registrerad inleder våra inspektörer en granskning. Därefter fattar vi beslut om ett tillsynsärende ska startas. Observera att Elsäkerhetsverket inte har befogenhet att utföra tillsyn i bostäder.

Du kan även skicka in din anmälan med vanlig post. Se i så fall till att din anmälan innehåller samma information som vi efterfrågar i e-tjänsten. Adressen hittar du längst ner på sidan.

Vid omedelbar personfara

Om du upptäcker brister som är så allvarliga att det finns en omedelbar personfara, en redan skedd elolycka eller en pågående brottslig handling, ska du istället ringa 112.