Ung man bär skyddshandskar och ser fokuserad ut när han installerar ett eluttag.

Elolyckor i siffror

Sverige är ett av världens säkraste länder när det gäller el. Ändå omkommer 2-3 personer i elolyckor varje år och ett stort antal människor skadas, både i yrkeslivet och på fritiden.

Varje år sammanställer Elsäkerhetsverket en rapport om de elolyckor som myndigheten får kännedom om. Trots allt som görs visar statistiken att flera hundra människor i Sverige skadas av el varje år. Mörkertalet är dessutom stort eftersom det inte finns någon skyldighet att anmäla elolyckor som sker på fritiden.

LÄS MER: Anmäl en elolycka

Antalet dödsolyckor har minskat

I Sverige har vi mätt antalet dödsfall orsakade av elolyckor ända sedan 1898, då elen på allvar började få fäste i samhället. Antalet dödsfall ökade stadigt under 1900-talets första hälft för att nå sin topp vid andra världskrigets slut. Ett intensivt arbete med att minska antalet elolyckor har pågått ända sedan dess och antalet dödsolyckor orsakade av el har successivt minskat. Bland förklaringarna finns bättre rutiner och regler och utveckling av nya bättre material och tekniker, som till exempel jordfelsbrytare och petskyddade vägguttag.

Antal omkomna på grund av el mellan åren 1898-2020.

elolycksfall-diagram.JPG

Många skadas varje år

Men även om dödsolyckorna har minskat, är det fortfarande många som skadas av el varje år. Det vi vet minst om är de elolyckor som drabbar oss på fritiden och i hemmet. Här arbetar Elsäkerhetsverket bland annat med att påverka attityden hos privatpersoner att inte dra el själva utan istället anlita ett registrerat elinstallatörsföretag för att göra eljobben hemma. Det är också viktigt att vi tidigt lär våra barn om farorna med el och elprodukter. Inte minst digitaliseringen gör att elanvändningen och laddningen av till exempel mobiltelefoner har ökat snabbt bland de riktigt unga.

LÄS MER: Så förebygger du elolyckor hemma

Fakta om elolyckor

  • Drygt 400 elolyckor anmäls till Elsäkerhetsverket varje år, men mörkertalet är stort.
  • Varje år omkommer 2-3 personer i elolyckor i Sverige. Drygt 60 procent av dödsolyckorna sker på fritiden.
  • Av de olyckor som sker bland yrkespersoner inom elbranschen, beror cirka 80 procent på fel eller misstag i arbetet.
  • Det är framför allt yngre personer (21-30 år) som drabbas av elolyckor. De flesta av dem är män.
  • Varje år skadas cirka 280 barn på grund av el. 90 procent av dessa olyckor sker i eller vid bostaden.
Tecknad symbol av en statistikrapport.

Var hittar jag statistiken?

Genom att följa upp elolyckor får vi kunskaper om vilka risker som finns med el och hur olyckor och tillbud kan förebyggas. Alla elolycksfall och tillbud som kommer till Elsäkerhetsverkets kännedom hanterar vi i en olycksfallsdatabas och statistiken redovisas varje år i en elolycksfallsrapport.

Ladda ner och läs våra elolycksfallsrapporter

Ladda ner eller beställ våra trycksaker om elolyckor

Varje år sammanställer Elsäkerhetsverket en rapport om elolyckor, vår så kallade elolycksfallsrapport. I broschyren "Vägledning vid elolycka" hittar du mer information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du kan även beställa vår elolycksfallsaffisch och vårt fickkort med information om vad du ska göra vid en olycka.

Senast granskad: 2021-05-10