Solpaneler mot blå himmel

Installera solcellsanläggningar

Vid installation av solceller finns en hel del att tänka på för att installationen ska bli så säker och effektiv som möjligt. Här har vi samlat information till dig som vill fördjupa dig i ämnet.

Att installera solceller är ett ypperligt val för dem som vill producera sin egen el. Det gäller såväl privatpersoner som andra aktörer i samhället. Det finns dock en hel del att tänka på, inte minst ur ett säkerhetsperspektiv. Dessa sidor riktar sig till dig som arbetar med elinstallationer eller till dig som vill dyka djupare ner i ämnet.

Vill du ha mer övergripande information om vad du bör tänka på vid installation av solceller i din bostad, rekommenderar vi dig att läsa våra informationssidor om solceller som riktar sig till privatpersoner.

FÖR PRIVATPERSONER: Installation av solceller

Vad gäller vid installation av solceller?

För att kunna installera solceller krävs montage- och elinstallationsarbete. Här kan du läsa mer om vilka slags arbeten det kan handla om samt vilka krav som finns på hur arbetet ska utföras och vad som gäller innan anläggningen tas i drift.

Installera solceller - vad gäller?

Vem får utföra arbetet?

Elinstallationsarbete i samband med installation av solceller får endast utföras av någon som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram, eller av en elinstallatör som är auktoriserad för arbetet och som utför elarbetet på sin egen elanläggning.

Vem får installera solceller?

Underhåll och kontroll av solceller

Anläggningsinnehavaren är skyldig att fortlöpande kontrollera att solcellsanläggningen ger betryggande säkerhet mot person- och sakskada. Enklare kontrollpunkter kan anläggningsinnehavaren utföra själv. En djupare kontroll bör göras av ett elinstallationsföretag.

Underhåll och kontroll av solceller

Senast granskad: 2022-11-23