Hus på villagata.

För dig som äger en egen villa eller fritidshus

Äger du en egen villa, radhus eller fritidshus? Då är du också innehavare av bostadens elanläggning och ansvarig för att den och alla anslutna elprodukter är säkra och används på ett säkert sätt.

Som ägare och innehavare är du ansvarig för att elanläggningen inte har några fel och brister som gör att någon kan komma till skada eller utsättas för fara. Till anläggningen hör alla fast installerade produkter som används permanent på en och samma plats, till exempel elledningar, strömbrytare, vägguttag och elcentral.

Du är också ansvarig för att de elprodukter som du ansluter till elanläggningen är hela och används på rätt sätt. Det gäller allt från lampor, laddare, spis och tvättmaskin till skarvsladdar och grenuttag.

Genom fortlöpande kontroller tar du reda på i vilket skick din anläggning och dina elprodukter befinner sig och vad som behöver åtgärdas. Det finns inga regler som säger hur ofta kontrollerna ska ske, det är upp till dig som innehavare. En rekommendation är dock att gå igenom anläggningen minst en gång per år. Ju äldre anläggningen är och ju hårdare slitage den utsätts för, desto oftare behöver du kontrollera den. Ta gärna hjälp av den checklista som vi har tagit fram för kontroll av elanläggningar i bostäder.

LÄS MER: Checklista för kontroll av elanläggning

Ditt ansvar för elarbeten

Du är också ansvarig för att de elarbeten som görs i ditt hem utförs av personer med rätt kompetens. Vissa enklare saker får du göra själv, men bara om du vet hur du ska göra. Annars ska du alltid anlita ett registrerat elinstallationsföretag.

Hyra eller hyra ut villa och fritidshus

Om du hyr eller hyr ut din villa eller fritidshus är det viktigt att ha koll på hur ansvaret för elanläggningen och produkterna ska fördelas mellan ägare och hyresgäst. Du kan läsa mer om det på följande sidor:

Koppla säkerts symbol med blixt.

Koppla säkert

I vår webbtjänst Kopplasäkert.se kan du enkelt ta reda på vilka eljobb du får göra själv hemma, och vilka du behöver anlita ett elinstallationsföretag för.

Till Kopplasäkert.se

Senast granskad: 2021-03-17