Elbil på laddning.

Installation av elbilsladdare

Här finns tips och råd till dig som köpt eller planerar att köpa en laddningsbar bil och vill kunna ladda hemma. Läs mer om vad du behöver tänka på för att laddningen hemma ska bli så säker som möjligt.

En laddbox är en anslutningspunkt som är avsedd för laddningsbara bilar, till skillnad från vanliga vägguttag, så kallade Schukouttag, som är avsedda för allmänbruk. Elsäkerhetsverkets rekommendation är att inte använda det vanliga vägguttaget (Schukouttaget) då dessa inte är avsedda för regelbundet långvariga laster på 10 till 16 Ampere. Låt istället installera en laddbox eller laddstolpe.

Planera din laddningspunkt

Att få en laddbox eller laddstolpe till din elbil installerad hemma är oftast inte så komplicerat, men det finns ändå några saker att tänka på. Det kan till exempel handla om vilken effekt du behöver, om du vill kunna mäta förbrukningen eller hur du ska tänka vid placeringen av laddningspunkten.

Planera din laddningspunkt

Installera din laddningspunkt

Har man förberett sig och kollat upp förutsättningar och behov för en laddbox eller laddstolpe, är nästa steg ganska enkelt. Det finns dock några saker som är viktiga att tänka på vid själva installationen. Som köpare av elinstallationstjänster är du till exempel skyldig att kontrollera att det företag du anlitar för elinstallationen får utföra arbetet.

Installera din laddningspunkt

Kontrollera och underhåll din laddningspunkt

Underhållet av en laddbox eller laddstolpe behöver inte vara särskilt omfattande, men som anläggningsinnehavare är du ändå skyldig att fortlöpande kontrollera att din elanläggning, inklusive din laddningspunkt, är säker och inte kan orsaka personskada eller sakskada.

Kontrollera och underhåll din laddningspunkt

Säkerhetsrisker vid laddning av elbilar

Om du laddar din elbil i ett vanligt vägguttag, ett så kallat Schukouttag, kan det finnas risk för brand. Det som påverkar säkerheten är exempelvis laddström, hur ofta du laddar, hur din elanläggning är utförd och dess skick samt hur den är tänkt att användas.

Säkerhetsrisker vid laddning av elbilar

Senast granskad: 2022-11-18