Hand slår på en automatsäkring

Elcentralen

Elcentralen är bostadens elektriska hjärta. Det finns två typer av elcentraler, en med proppsäkringar och en med automatsäkringar. Här kan du läsa mer om hur de ska hanteras.

Gruppförteckning

Vid elcentralen ska det finnas en aktuell gruppförteckning, en lista, som beskriver vilka säkringar som är anslutna till vilka armaturer, vägguttag och apparater. Den är till för att underlätta vid felsökning och elarbeten. Om du saknar en gruppförteckning, kontakta ett elinstallationsföretag som kan ta fram en sådan.

Elcentral med proppsäkringar

Proppsäkringar löser ut om det blir överbelastning eller uppstår ett elektriskt fel. De betecknas efter märkströmmen med ampere (A). Vanliga märkströmmar på säkringarna är 6 A (grön), 10 A (röd) och 16 A (grå). Med hjälp av elcentralens gruppförteckning kan du lokalisera var felet har uppstått.

Med märkström menas den största ström som en apparat eller komponent är avsedd för att arbeta med under normala förhållanden. När det går mer ström genom proppen än den är märkt för går den sönder och måste bytas. Innan man gör det bör man först lokalisera felet. Du får själv byta proppen om du vet hur du ska göra.

Elcentral med automatsäkringar

En automatsäkring, eller dvärgbrytare, slår ifrån om det blir överbelastning eller uppstår ett elektriskt fel. Med hjälp av elcentralens gruppförteckning kan du lokalisera var felet uppstått. Du får själv slå på brytaren igen, men då bör felet vara åtgärdat först. 

Koppla säkerts symbol med blixt.

Koppla säkert

I vår webbtjänst Koppla säkert kan du enkelt ta reda på vilka eljobb du får göra själv, och för vilka du behöver anlita ett elinstallationsföretag.

Till Koppla säkert

Senast granskad: 2022-11-23