Flera händer som håller i pusselbitar.

Andra som jobbar för en jämställd elbransch

Här är några svenska organisationer och nätverk som aktivt arbetar med jämställdhet. De erbjuder resurser och stöd, nätverkande, mentorskap och karriärutveckling inom el- och energibranschen.

Kraftkvinnorna

Ett nätverk för kvinnor inom energiområdet som arbetar för att öka jämställdheten i energibranschen. De arrangerar nätverksträffar, seminarier och mentorskapsprogram för att stödja kvinnor i branschen.

https://www.kraftkvinnorna.se/

Elqvinnorna

ELQvinnorna är Elektrikernas nätverk för kvinnliga elektriker och fokus ligger på medlemmarnas lika värde och rätt. ELQvinnorna startade som ett nätverk för kvinnliga elektriker med syfte att stötta, stärka och behålla de kvinnor som valt att arbeta inom elbranschen. Nätverket har blivit en plattform för kvinnor att agera i.

https://www.sef.se/medlem/elqvinnorna/

Upplystsverige.se

Upplyst arbetar för ökad jämställdhet och inkludering i elbranschen. De vill att det ska vara lika naturligt för kvinnor som för män att bli elektriker. De jobbar för att alla ska känna sig välkomna att söka sig till branschen och för att få alla att vilja stanna kvar och jobbar med vikten av goda förebilder. Upplyst är en gemensam satsning mellan fackförbundet Elektrikerna och branschorganisationen och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen.

https://www.upplystsverige.se/

Teknikföretagen

En arbetsgivarorganisation som bland annat verkar inom el- och energibranschen. De har program och tar initiativ som fokuserar på att öka jämställdheten och stötta kvinnor i tekniska yrken.

https://www.teknikforetagen.se/

Energimyndigheten

Energimyndigheten har fler initiativ för att främja jämställdhet inom energisektorn, inklusive stöd till forskningsprojekt och program som syftar till att öka kvinnors deltagande i energiindustrin.

https://www.energimyndigheten.se/

Senast granskad: 2024-04-08