Block och pennor utspridda.

Lågstadiet

Genom att hålla koll på möjliga risker kan du som lärare i lågstadiet själv påverka elsäkerheten i barnens närmiljö. Gör deras omgivning tryggare genom att lära dem att tänka till i situationer som kan vara farliga.

Ikon med glödlampa inuti en pratbubbla.

Risker i närmiljön

Det är viktigt att du som arbetar i förskoleverksamhet är uppmärksam på elsäkerheten i de lokaler där barnen vistas:

  • Håll sladdar utom lekräckhåll.
  • Plocka bort elapparater som ser ut som leksaker och kan locka till farlig lek.
  • Se till att alla uttag, även grenuttag, har petskydd.
  • Kontrollera att alla vägguttag, strömbrytare, stickkontakter och sladdar är hela.
  • Undvik "fågelbon" där sladdar rullar ihop sig till ett näste.
  • Undvik att använda många grenkontakter då det kan ge överbelastning i elnätet.
  • Lämna inte kvar sladdar som inte används, till exempel cd-spelaren eller förlängningssladden, i eluttaget.
  • Köp enbart apparater och leksaker med CE-märkning.

300 barn skadas på grund av el varje år

Prata gärna om el och elsäkerhet med barnen. Med energiomställningen får vi allt mer el omkring oss, både i installationer och med produkter. Varje år tar sjukvården emot omkring 300 barn på grund av skador som orsakats av el. Framförallt handlar det om vägguttag och armaturer, men det är bra att uppmärksamma barn på att alltid berätta för en vuxen om något är trasigt. 

Ladda under uppsikt

Att installationer och elprodukter ska vara säkra är viktigt men det är också bra att tänka på hur vi använder elektronik. Många barn i lågstadiet idag har en egen telefon, då är det bra att veta att den inte bör laddas på natten när ingen har uppsikt över den. Den ska inte ligga i sängen eller i soffan bland textilier när den laddas, inte bredvid material som lätt kan börja brinna.

Åska

Om det åskar är det bra att tala om för barnen att el kan färdas långa sträckor i ledningar. Använd därför inte någon produkt som sitter kopplat till ett vägguttag som exempelvis datorspel eller en telefon på laddning.

El och vatten

El och vatten hör inte ihop, det gäller även fukt. Om du ska använda en elprodukt utomhus så ska den vara tillverkad för det, här kan barnen behöva ta hjälp av en vuxen för att veta säkert.

Köket

I köket finns det också en del viktiga saker att tänka på, exempelvis om brödet fastnat i en brödrost ska kontakten alltid dras ur innan brödet kan pillas ut. 

Skarvsladdar

Det är inte bra att koppla ihop flera skarvsladdar med varandra, då ökar risken för att det ska börja brinna. Se alltid till att en skarvsladd inte dras genom ett fönster eller dörr, dels för att sladden kan klämmas och skadas så att strömförande delar kan kommas åt, men också för att el utomhus alltid ska vara tillverkad för det.

CE-märket

Titta gärna på elprodukters märkning tillsammans med barnen. Alla elektriska produkter som säljs inom EU ska vara märkta med CE-märket. Det betyder att den som tillverkat produkten säger att den är säker att använda om man gör som det står i bruksanvisningen.

Om faran är framme

Om olyckan är framme ska barnen försöka dra ur kontakten, men om det ryker eller luktar bränt ska barnen gå ut ur huset direkt och larma en vuxen eller ringa 112 och berätta vad som hänt.

Senast granskad: 2023-11-23