elgrill utomhus

Elgrill

Grillsäsongen har startat och med tanke på brandrisken väljer många att använda elgrill istället för kol- eller gasolgrill. Även om elektricitet inte syns inte på samma sätt som flammande lågor så är den värd all respekt. El är farligt och du behöver ha koll på din elgrill så den är säker att använda.

Elgrillar finns i alla storlekar – för det avancerade utomhusköket till den lilla grillen för balkongen eller båten. En elgrill ska förvaras torrt och inomhus när den inte används. Var noga med att läsa bruksanvisningen som medföljer grillen så att du ser vad som gäller för just din grill. En viktig sak att se till är att elgrillen ansluts till ett jordat uttag utomhus.

Anslut till skyddsjord

Uttagen utomhus ska alltid vara skyddsjordade. Med det menas att om metall på produkten skulle bli strömförande av någon anledning så leds strömmen ner i jorden så att säkringen löser ut och strömmen bryts. Om föremålet inte är skyddsjordat kan produkten bli strömförande exempelvis vid ett fel på isolationen och strömmen kan då ta vägen genom kroppen på ett livsfarligt sätt.

Se till att du har jordfelsbrytare installerad. Jordfelsbrytaren är ett viktigt skydd i din elanläggning och en billig livförsäkring. Genom att använda en jordfelsbrytare skyddar du dig genom att strömmen bryts, istället för att ta vägen genom din kropp. Tänk på att prova jordfelsbrytaren några gånger varje år så att den fungerar. Om du har en elanläggning där det inte finns jordfelsbrytare finns det portabla att köpa som du kan använda till den dag du har installerat en.

Du som äger elgrillen har ett ansvar att förebygga olyckor

Kontrollera att din elgrill är i ett bra skick innan du ansluter stickproppen, som ägare av en elprodukt har du ett stort ansvar. Exempelvis ska höljet vara helt, sladden ska inte ha några sprickor och det ska inte finnas några andra skador som du kan se. Kom ihåg att läsa bruksanvisningen och se så att grillen är CE-märkt innan du börjar använda den.

Märkning för din säkerhet

CE-märket är en märkning som ska finnas på alla elprodukter som drivs med 230 V. CE-märket innebär att tillverkaren tar ansvar för att produkten uppfyller lagstiftningens krav på elsäkerhet. Elgrillar för utomhusbruk ska vara anpassade för att klara exempelvis regn, damm och solljus. En elgrill som är märkt IP X4 visar att den är vattentålig och skyddad mot vatten från alla vinklar.

Tänk på att dra ur sladden och förvara inomhus när du grillat färdigt. Dels för att skydda barn som leker i trädgården men också för att inte skada produkten. Det kan vara lätt att missa en sladd som ligger gömd när det är dags att klippa gräset.

Checklista vid köp av elgrill

  • Kontrollera att elgrillen är CE-märkt,
  • läs bruksanvisningen – kontrollera att grillen är gjord för att använda på det sätt du tänkt,
  • kontrollera att grillen du tänker köpa är märkt med information om produkten och tillverkaren och att det finns en bruksanvisning på svenska,
  • om produktinformation och bruksanvisning saknas kan det vara en indikation på att den som tillverkat produkten inte har förstått de regler som gäller för produkten och vad som krävs för att den ska få säljas i Sverige,
  • om du är osäker på någonting – prata med försäljningsstället.

Checklista vid användning av elgrill

  • Använd inte elektriska inomhusprodukter utomhus – du hittar instruktionerna i bruksanvisningarna och säkerhetsinformationen som följde med när du köpte grillen,
  • lägg inte skarvsladdar i fönster- eller dörröppningar,
  • se till att uttagen du använder för elgrillen är skyddsjordade,
  • använd jordfelsbrytare, det finns portabla om du inte har jordfelsbrytare i din elanläggning,
  • tänk på barnsäkerheten i närheten av elgrillen – ha alltid som rutin att dra ur sladden när du är färdig och placera grillen på ett sådant sätt att ingen kan komma till skada.
Senast granskad: 2024-02-07